Administrerende direktør

Stilling/tittel
Administrerende direktør

Arbeidsgiver
NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Kontaktperson
Beate Ottem Svanes
Mari Aae

Hjemmeside
nkvts.no

Administrerende direktør

NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, er et senter som utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senteret ble etablert i 2004 og ble i 2019 et datterselskap av forskningsinstituttet NORCE AS. Vår visjon er "Et bedre liv for berørte av vold og traumer" og målet vårt er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumer kan medføre. Vi jobber mot målet gjennom forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene; vold og overgrep, katastrofer, terror og stressmestring og tvungen migrasjon og flyktninghelse. Senteret har omkring 100 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Vi søker en strategisk og forutsigbar administrerende direktør til å videreutvikle et av Norges ledende fagmiljøer innen vold og traumatisk stress. Sentralt i arbeidet for administrerende direktør er å styrke NKVTS som et anerkjent forskningssenter både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som du skal sikre variert og solid finansiering for senteret.

Kunnskapssenteret har et viktig samfunnsoppdrag som går ut på å drive forskning og formidle forskningsbasert kunnskap, drive utviklingsarbeid, samt gi råd og veilede for å øke kunnskapen om mennesker berørt av vold og traumatisk stress. Senteret har et tverrfaglig perspektiv som tilbyr kunnskap om vold, seksuelle overgrep, katastrofer, tvungen migrasjon og andre traumatiserende hendelser. Vi søker derfor etter en leder som har interesse for disse fagområdene, og som har forståelse for betydningen av forskningsbasert kunnskap for myndigheter, praktiserende og samfunnet generelt.

Som administrerende direktør må du være endrings- og utviklingsorientert, med ledererfaring fra et kunnskapsbasert miljø og ha ambisjoner om å styrke det gode arbeidet som allerede gjøres. Det er viktig at du kjenner til forskning og forskningssystemene og et bredt nettverk fra relevante akademiske miljøer nasjonalt og internasjonalt er fordelaktig.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for senterets samlede virksomhet
 • Sikre videreutvikling av senterets organisasjon og kompetanse
 • Rapportere til styret på budsjett og styringsdokumenter
 • Iverksette og videreutvikle strategiene, og bidra til at senteret er konkurransedyktig i søknader om nasjonale og internasjonale forskningsmidler
 • Sikre gode relasjoner og vedlikeholde dialog med nøkkelpartnere
 • Aktivt kommunisere senterets mandat og variasjonen i bidrag til forskningen, både nasjonalt og internasjonalt
 • Sørge for et positivt arbeidsmiljø, fasilitere kompetanseutvikling og rekruttere dyktige medarbeidere

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på min. masternivå, gjerne dr. grad
 • Ledererfaring fra kunnskapsbasert miljø, gjerne fra helse-, forsknings- eller uh-sektoren
 • Erfaring med myndighetskontakt, kjennskap til forvaltningen og forståelse for politiske prosesser
 • Evne til å balansere krav til effektiv drift mot kvalitet på forskning og kunnskapsutveksling
 • Erfaring med mediehåndtering vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Strategisk tankesett med helhetlig tilnærming, samtidig som du er villig til å være hands-on
 • En forutsigbar leder med sterk tilstedeværelse
 • Fokusert, med evne til å prioritere og håndtere flere ulike oppgaver parallelt
 • Inspirerende og tillitsvekkende
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til og interesse for å fremme godt arbeidsmiljø
 • Velutviklet evne til å lytte og kommunisere
 • Robust, takler motstand
 • Etisk reflektert og bevisst

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Beate Ottem Svanes eller Mari Aae i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Søknad og CV registreres snarest og senest innen 10. desember 2022 webcruiter.no.
Merk at du ved å registrere din CV via vårt kontaktskjema under, kun vil bli registrert om en interessent og ikke en offisiell søker.

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.