Avdelingsdirektør lønn og tariff

Stilling/tittel
Avdelingsdirektør lønn og tariff

Arbeidsgiver
Næringslivets Hovedorganisasjon

Kontaktperson
Freja Landewall
Beate Ottem Svanes

Hjemmeside
nho.no

Avdelingsdirektør lønn og tariff

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 28 800 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.


NHO er overordnet part i NHOs tariffavtaler og har et koordinerende ansvar for utviklingen av tariffavtalene. Vi søker en tillitsvekkende relasjonsbygger som har bred erfaring med forhandlinger. Stillingen som avdelingsdirektør lønn og tariff inngår i området Arbeidsliv og har en svært sentral rolle i NHO-Fellesskapet. Avdelingsdirektøren har ansvaret og skal være en pådriver for at NHOs tariffavtaler gjenspeiler samfunnsutviklingen, og vil derigjennom bidra til å utvikle det norske arbeidsmarkedet og den nasjonale lønnsdannelsen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • drive strategisk utviklingsarbeid innen tariffområdet
 • forberede og gjennomføre tariffoppgjør i samarbeid med NHOs landsforeninger
 • sikre høy kvalitet på forhandlingsprosessene
 • vedlikeholde et godt samarbeidsklima på tvers av faglige uenigheter og komplekse forhandlingssituasjoner
 • forvalte tvistesaker der det er uklarhet om tolkning av NHOs tariffavtaler

Kvalifikasjoner:

 • bred og relevant erfaring med forhandlingsledelse
 • svært god forståelse for kollektiv arbeidsrett
 • god kunnskap om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, organisasjonsstrukturen og samspillet mellom partene i arbeidslivet
 • erfaring fra komplekse organisasjoner med mange ulike interessenter
 • erfaring fra næringslivet er svært ønskelig
 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis juridisk

Personlige egenskaper:

 • lyttende og samlende, kan håndtere motstridende interesser og aktører
 • god evne til å skape og formulere overbevisende argumenter
 • tør å utfordre, evner å se nye løsninger og argumenter
 • evne til å se helheten og balansere mellom prinsipp og mulig løsning

Stillingen tilbyr en mulighet til å:

 • ha stor påvirkningskraft på å forme det norske arbeidsmarkedet, og bidra til at norsk næringsliv står godt rustet for fremtiden
 • jobbe tett opp mot de viktigste aktørene i norsk samfunnsliv
 • være en del av et sterkt fagmiljø
 • ha store muligheter for personlig og faglig utvikling

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Freja Landewall eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group på telefon 22 06 87 00.

For å søke på stillingen, vennligst registrer din CV og søknad snarest mulig og innen 20. januar 2021.