Avdelingsdirektør Markeder

Stilling/tittel
Avdelingsdirektør Markeder

Arbeidsgiver
Norges Bank

Kontaktperson
Beate Ottem Svanes
Bjørn-Olav Høksnes

Hjemmeside
norges-bank.no

Avdelingsdirektør Markeder

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter egne valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegne av staten. Forvaltingen av SPU skal gi høyest mulig avkastning innenfor rammene til mandatet. Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Virksomheten er regulert i Sentralbankloven.


Norges Bank søker avdelingsdirektør Markeder. Stillingen rapporterer til sentralbanksjefen og inngår i sentralbankvirksomhetens ledergruppe.

Avdeling Markeder skal utøve Norges Banks rolle som bankenes bank og bank for staten, samt overvåke, analysere og formidle relevant utvikling i penge- og kapitalmarkedene. Avdelingen har i dag 40 medarbeidere og er inndelt i fire enheter: internasjonale markeder, norske markeder, statsgjeld og operations.

Arbeidsoppgaver

Du vil lede arbeidet innenfor avdelingens faglige ansvarsområder:

 • Overvåke, analysere og formidle utviklingen i penge-, kreditt- og valutamarkedene som er relevante for vurderinger av pengepolitikken og finansiell stabilitet
 • Fastsette den løpende utformingen av likviditetsstyringen, herunder markedsoperasjoner og andre tiltak som er nødvendige for å gjennomføre pengepolitikken
 • Gjennomføre transaksjoner i valutamarkedet i forbindelse med overføring av valuta til og fra Statens pensjonsfond utland
 • Forvalte Norges Banks valutareserver
 • Forvalte statsgjelden på vegne av Finansdepartementet
 • Gi råd om beredskap, utforming og bruk av ekstraordinære virkemidler i finansielle krisesituasjoner

Du vil være ansvarlig for strategisk og operativ ledelse av avdelingen og for å utvikle avdelingens arbeid og organisasjon med sikte på sikker og effektiv drift.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har relevant ledererfaring på strategisk og operativt nivå, gjerne innenfor bank- og finansvirksomhet. Du er analytisk, har kjennskap til de viktigste markedsaktørene og forstår rammebetingelsene som styrer deres adferd. Du har god forståelse av Norges Banks rolle og samfunnsoppdrag og meget gode kommunikasjonsevner.

Du har også:

 • bred erfaring med analysearbeid på avdelingens fagområder
 • erfaring med beredskapsarbeid, håndtering av avvikssituasjoner og kritiske hendelser
 • master eller PhD i samfunnsøkonomi eller lignende

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdanning og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

Du er en inkluderende og tillitsskapende person som evner til å lede og motivere høyt kompetente medarbeidere. Du er initiativrik, handlekraftig og tydelig, og klarer å kombinere helhetsperspektiv og strategisk tenkning med nødvendig vekt på operativ gjennomføring og detaljer. Høy personlig integritet er viktig.

Du har også:

 • gode relasjons- og samarbeidsevner
 • høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • evne til å håndtere uro, uforutsette hendelser og kriser

Vi tilbyr

 • en sentral posisjon i en viktig samfunnsinstitusjon
 • arbeid i en virksomhet med høykompetente fagmiljøer og medarbeidere
 • et godt arbeidsmiljø med vekt på samarbeid og deling av kunnskap


Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Bjørn-Olav Høksnes eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tel. 22 06 87 00.

Søknad og CV registreres innen 14. februar 2023webcruiter.no.
Merk at du ved å registrere din CV via vårt kontaktskjema under, kun vil bli registrert om en interessent og ikke en offisiell søker.


Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer
her.