CFO

Stilling/tittel
CFO

Arbeidsgiver
B2Holding ASA

Kontaktperson
Joachim Guslund
Beate Ottem Svanes

Hjemmeside
b2holding.no

CFO

B2Holding ASA er et europeisk finansforetak spesialisert innen investering i og inndriving av misligholdte gjeldsporteføljer i tillegg til å levere tredjeparts-inkassotjenester. Selskapet har vokst raskt siden oppstarten i 2011, og er i dag et av de ledende europeiske selskapene i bransjen. B2Holding er notert på Oslo Børs, og har virksomhet i 23 land med mer enn 2500 ansatte totalt. Hovedkontoret ligger i Oslo sentrum med 25 ansatte.


B2Holding ASA er på en spennende reise, og har fra sine norske røtter vokst til en ledende europeisk aktør. Konsernet har samtidig utviklet sin forretningsmodell til å dekke et spekter av finansielle tjenester som bidrar til å sikre kunder og markedet likviditet og stabilitet – kjøp av sikrede og usikrede gjeldsporteføljer, inkassotjenester, utstedelse av kredittinformasjon og forbruksfinansiering.

Konsernet har en uttalt strategi om videre vekst i utvalgte markeder gjennom egne investeringer og gjennom co-fundingstrukturer. Som CFO skal du bidra til at B2Holding når sine strategiske mål.

Gjennom god ledelse, helhetlig økonomistyring, og ved å strukturere og tilrettelegge for langsiktig og hensiktsmessig finansiering, skal du bidra til å bygge en finansfunksjon tilpasset fremtidens virksomhetskrav og sikre ytterligere suksess for et børsnotert finanskonsern.

Du vil lede en dyktig finansfunksjon med tre direkterapporterende mellomledere og totalt ni ansatte. Stillingen rapporterer til konsernsjef og er en del av konsernledelsen.

Vi søker en tydelig og involverende leder som etablerer gode strukturer og dyktiggjør sine medarbeidere. Du har solid kunnskap innen finans og har erfaring fra forretningsutvikling, verdi- og risikovurdering, restrukturering av gjeld, M&A og joint ventures. Du er analytisk, resultatorientert og relasjonsbyggende og er komfortabel med rapportering til styre og eiere. Vi ser etter kandidater med høyere relevant utdanning og erfaring som leder og CFO i større, gjerne internasjonal virksomhet.


Sentrale arbeidsoppgaver

 • overordnet ansvar for selskapets økonomi, inkludert budsjett, årsoppgjør og finansiell rapportering
 • lede, motivere og utvikle egne medarbeidere og sikre riktig kompetanse, struktur og ressurser
 • bidra kommersielt og strategisk til selskapets videre vekst, blant annet i forhold til oppkjøp og investeringer
 • gjennomføre risikovurderinger som del av nye forretningsmuligheter og investeringer
 • sikre optimal risiko-, balanse- og likviditetsstyring
 • ta eierskap og være naturlig kontaktpunkt for revisor, obligasjonsmeglere og Oslo Børs
 • følge opp at forbedringstiltak gjennomføres som planlagt i virksomheten
 • løpende kontakt med virksomhetens første og andre linje
 • utarbeide rapporter og børsmeldinger av høy kvalitet og presentere disse for styre og aksjonærer

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen økonomi / finans, revisorbakgrunn vil være en fordel
 • bred erfaring som leder / CFO i større, gjerne internasjonal virksomhet
 • erfaring fra bank-/ finanssektoren
 • dokumentert erfaring med verdivurdering av porteføljer, finansiering, restrukturering av gjeld, prosjektfinansiering, kapital- og risikostyring
 • erfaring fra rapportering til styre og eiere, gjerne også til børs
 • erfaring fra forretningsutvikling, M&A og joint ventures
 • god regnskapsforståelse og faglig kompetanse innen IFRS
 • god forståelse for effektiv utnyttelse av systemløsninger
 • svært gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig – både på norsk og engelskFor mer informasjon, ta gjerne fortrolig kontakt med Joachim Guslund eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00. Vennligst registrert CV og søknad snarest og senest innen 1. mars 2020.


Vi har dessverre opplevd problemer med vår søkerportal. Dersom du ikke får registrert CV og søknad via nettsiden vår, vennligst send dokumentene til post@iscogroup.no. Vi beklager feilen og jobber med å løse den!