Bedriftsutvikler

Stilling/tittel
Bedriftsutvikler

Arbeidsgiver
VVS Norge RMB AS

Kontaktperson
Yngve Nygaard
Hedda Tollefsrud

Bedriftsutvikler

VVS Norge ble etablert februar 2018 og har som oppgave å kontinuerlig øke medeiernes konkurransekraft ved å jobbe med synergier og beste praksis innen viktige områder som drift, kompetanseutvikling, innkjøp og varestrøm. VVS Norge ønsker å sette fotavtrykk i bransjen gjennom å være fremtidsrettet og innovativ. De skal kontinuerlig utvikle seg og legge til rette for vekst og lønnsomhet for deres rørleggerbedrifter og samarbeidspartnere, samtidig som kundene alltid skal stå i fokus.

VVS Norge er en del av Mestergruppen. Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Mestergruppens omsetning er på omtrent 18 milliarder kroner.

VVS Norge RMB
VVS Norge Rørlegger med butikk (RMB) består av kjedekonseptene Bademiljø og Comfort. RMB har sitt hovedfokus mot privatmarkedet og består i dag av omtrent 200 rørleggerbedrifter spredt over hele Norge.


For VVS Norge RMB søker vi en bedriftsutvikler for området Oslo, deler av Viken, Vestfold, Telemark, deler av Agder, Troms og Finnmark. Som bedriftsutvikler vil du bistå medlemmene i regionen med å styrke sin posisjon i lokalmarkedet og vinne markedsandeler, med mål om å bli markedets mest lønnsomme rørleggerkjede. Stillingene vil gi deg stor kontaktflate og muligheter for tverrfaglig samarbeid. Regionen består av 45 medlemmer i Bademiljø og Comfort kjedene med en samlet årlig omsetning på omtrent 700 millioner.

Arbeidsoppgavene er aktiv oppfølging av medlemmene i egen region. Arbeidsmetodikken er hovedsakelig delt inn i fire deler:

  • Identifisere hovedutfordringer knyttet til vekst, effektiv drift og lønnsomhet
  • Utarbeide planer for å løse identifiserte utfordringer innenfor medlemskontrakten og kjedens til enhver tid gjeldende konsept
  • Gjennomføre planer og skape resultater gjennom deling av beste praksis
  • Være medlemsbedriftens hovedkontaktpunkt til VVS Norge

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

For å lykkes som Bedriftsutvikler bør du trives med å være i en service- og løsningsorientert rolle hvor medlemmene står i fokus. Videre tror vi du liker en selvstendig hverdag hvor du har muligheten til å sette struktur og system. Du evner å løfte de rundt deg gjennom kunnskapsdeling og effektiv arbeidsmetodikk, og har øyne for å jobbe smartere og identifisere forbedringer.

  • Relevant utdanning og/eller erfaring innen salgsledelse og forretningsutvikler
  • Erfaring fra lignende rolle innen varehandel, gjerne fra faghandel
  • God økonomi- og forretningsforståelse
  • Gjerne eksisterende nettverk i bransjen, men dette er ikke et krav
  • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig


For en konfidensiell samtale eller nærmere spørsmål, kontakt gjerne Yngve Nygaard eller Hedda Tollefsrud i ISCO Group, på tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrer CV og søknad snarest mulig og senest 11. april 2023.