CEO til teknologiselskap innen mobilitet

Stilling/tittel
CEO til teknologiselskap innen mobilitet

Arbeidsgiver
Konfidensiell

Kontaktperson
Thomas Magnus
Bendik Nicolai Blindheim

CEO til teknologiselskap innen mobilitet

Vår opppdragsgiver er et teknologiselskap innen mobilitet, som står overfor en spennende reise med mange spennende markedsmuligheter. Vi søker en CEO som er god på å balansere drift og utvikling, og som kan sette retning i en hverdag med nye eiere, rammebetingelser og ambisjoner.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner:

  • erfaring fra å bygge, lede og utvikle et teknologi- og kundedrevet selskap, med P&L og personalansvar
  • erfaring med abonnementsrelaterte tjenester, gjerne telekom, strøm, betaling, innkreving etc. vil være en fordel
  • svært god forretningsforståelse og sterk markedsorientering,
  • erfaring og kunnskap om utvikling av den gode kundeopplevelsen og kundereisen
  • gode resultater fra å optimalisere, konsolidere og operasjonalisere kommersielle strategier
  • dokumentert erfaring fra transformasjons- og endringsledelse, gjerne i mindre organisasjoner som har vokst organisk og gjennom oppkjøp
  • erfaring med å bygge gode og langsiktige partnerskap og allianser, gjerne i en plattform- eller økosystemtankegang

For nærmere informasjon om stillingen, vennligst kontakt våre rådgivere Thomas Magnus eller Bendik Nicolai Blindheim på tlf. 22 06 87 00.