Direktør kraftfôr

Stilling/tittel
Direktør kraftfôr

Arbeidsgiver
Felleskjøpet Agri SA

Kontaktperson
Bendik Nicolai Blindheim

Hjemmeside
https://www.felleskjopet.no

Direktør kraftfôr

Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 200 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge og Sverige. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, og utstyr til park, anlegg, hage og kjæledyr.

Konsernet er et samvirke eid av i overkant av 41 000 bønder, har en omsetning på 18,7 milliarder og 4100 ansatte. I tillegg til våre 200 butikker, har Felleskjøpet 11 fabrikker, 42 kornmottak og 40 verksteder. Vårt moderne hovedkontor ligger i Lillestrøm, og vi har flere fagstaber i distriktene. Felleskjøpets hovedmål er å medvirke til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.

Vi kan by på spennende arbeidsoppgaver. Alle som jobber hos oss får bruke sin kompetanse, og vil utvikle seg både faglig og personlig. Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida. Dyrk mulighetene med oss!

Direktør Kraftfôr

På vegne av Felleskjøpet Agri søker ISCO Group ny direktør for området kraftfôr.

Kraftfôr utgjør sammen med korn og plantekultur og innendørsmekanisering divisjonen Landbruk i Felleskjøpet Agri. Området kraftfôr teller i dag 300 ansatte og har en omsetning på 4,5 mrd.

Direktør for kraftfôr skal sikre verdikjedetankegang innen området ved å utforme overordnet strategi innenfor rammen av konsernstrategien. Rollen medfølger resultatansvar og skal gjennom god ledelse sikre motiverte arbeidere og aktivt bidra til gjennomføring av konsernets policy på relevante områder, samt sikre at Felleskjøpet når sine produksjons-, markeds- og økonomiske mål innen kraftfôrområdet.

Direktør kraftfôr er en ledende stilling i landbruksdivisjonens ledergruppe og vil som sådan være sentral i å ivareta og videreutvikle Felleskjøpets markedslederskap på kort og lang sikt.

Rollen rapporterer til Konserndirektør Landbruk.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • ledelse og personalansvar for alle ledd i verdikjeden, inkludert HMS-ansvar
 • bygge kultur i henhold til Felleskjøpets bedriftskultur, hvor verdikjeden jobber mot felles mål
 • utvikle Felleskjøpets anleggsstruktur på kraftfôrområdet, for å sikre effektiv produksjon, høy kvalitet, konkurransekraft, bærekraftig drift, og trygge arbeidsplasser
 • sikre innsikt i regulatoriske endringer som vil påvirke landbruket og leverandørsektoren, og sikre at virksomheten er riktig posisjonert
 • sikre velfungerende grensesnitt mellom eget ansvarsområde og andre enheter i divisjonen (salg og andre verdikjeder), i Felleskjøpet (andre selgende divisjoner, fellesfunksjoner), og eksternt
 • utarbeide prognoser for volum, kostnadsbilde og marginer, i tillegg til leveringsevne i henhold til konsernets arbeidsmåte
 • styreverv i selskap tilknyttet Felleskjøpet, samt roller tilknyttet prosjekter hvor Felleskjøpet/avdelingen er involvert, vil kunne være en del av stillingen

Profil

 • dokumenterbare resultater fra lederrolle med relevant kompleksitet og kontrollspenn, helst innenfor relevant verdikjede/struktur
 • erfaring med markedsarbeid, produksjon og anleggsstruktur
 • høyere utdanning på masternivå
 • erfaring fra personalledelse og HMS-arbeid
 • erfaring fra å utforme og implementere visjon og strategi
 • kompetanse innen forretningsutvikling og endringsledelse
 • utpreget gjennomføringsevne og god til å dyrke samarbeid

For nærmere informasjon om rollen, ta gjerne fortrolig kontakt med Bendik Blindheim i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00.