Direktør kjæledyr

Stilling/tittel
Direktør kjæledyr

Arbeidsgiver
Felleskjøpet Agri SA

Kontaktperson
Jostein Hjellegjerde
Hedda Tollefsrud

Hjemmeside
felleskjopet.no

Direktør kjæledyr

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er den viktigste leverandøren av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 200 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge og Sverige. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, og utstyr til park, anlegg, hage og kjæledyr.

Konsernet er et samvirke eid av i overkant av 41 000 bønder, har en omsetning på 18,7 milliarder og 4100 ansatte. I tillegg til våre 200 butikker, har Felleskjøpet 12 fabrikker, 42 kornmottak og 40 verksteder. Vårt moderne hovedkontor ligger i Lillestrøm, og vi har flere fagstaber i distriktene. Felleskjøpets hovedmål er å medvirke til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.

Vi kan by på spennende arbeidsoppgaver. Alle som jobber hos oss får bruke sin kompetanse, og vil utvikle seg både faglig og personlig. Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida. Dyrk mulighetene med oss!


Verdikjeden kjæledyr

I forbindelse med ny organisering av Felleskjøpets industrivirksomhet og et uttalt mål om større strategisk satsning på kjæledyr, har området kjæledyr blitt organisert som en samlet verdikjede. I Felleskjøpet bidrar kategorien kjæledyr betydelig til inntjeningen i Detaljhandel og de opplever stor vekst og potensiale i eksterne kanaler for kvalitetsfôr produsert i hovedsak på norske, kortreiste råvarer. Merkevarene Labb og Appetitt har sterk posisjon i Norge, og det satses kraftig på oppgradering av sortiment og uttrykk i butikk og på nett for å gi deres kunder det totaltilbudet innen fôr, ernæring og utstyr som kjæledyret trenger. Felleskjøpet er også eier av Dyrekassen.no, som er Norges største spesialiserte nettbutikk mot Kjæledyrssegmentet.

Direktør Kjæledyr

Direktør Kjæledyr skal sikre helhetlig håndtering av verdikjeden for egenprodusert kjæledyrfôr og de merkevarer Felleskjøpet eier og etablerer i denne sammenheng, inkludert eksterne produksjonsoppdrag. Rollen skal utforme og implementere overordnet strategi for verdikjeden, innenfor rammen av konsernstrategien, samt initiere videre strategisk utvikling og tilpasning for å sikre lønnsom vekst i et dynamisk marked.

Stillingen inngår i ledergruppen divisjon Detaljhandel og vil som sådan være en aktiv bidragsyter til utvikling av hele divisjonen, i tillegg til eget ansvarsområde. Direktør Kjæledyr rapporterer til Konserndirektør Detaljhandel.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • sikre at verdikjeden er tilpasset markedets nåværende og fremtidige behov, for å ivareta og utvikle Felleskjøpets målsatte posisjoner på kort og lang sikt
 • sikre at Felleskjøpet når sine økonomiske, produksjons- og markedsmessige mål for egenprodusert kjæledyrfôr og egeneide merkevarer tilknyttet dette
 • ledelse, budsjett-, personal- og HMS-ansvar
 • utvikle Felleskjøpets produksjon og prosesser på kjæledyrområdet, for å sikre effektiv produksjon, rett kvalitet, konkurransekraft, bærekraftig drift, og trygge arbeidsplasser
 • sikre velfungerende grensesnitt mellom eget ansvarsområde og andre enheter i divisjonen, i Felleskjøpet (Landbruksdivisjonen, fellesfunksjoner), og eksternt
 • utarbeide og «eie» prognoser for volum, kostnadsbilde, marginer og leveringsevne for området
 • sikre målrettet produktutvikling/merkevare- og produktlederskap for egenprodusert fôr, samt salg i egne og eksterne kanaler
 • styreverv i selskap tilknyttet Felleskjøpet, samt roller tilknyttet prosjekter hvor Felleskjøpet/avdelingen er involvert, vil kunne være en del av stillingen

Profil

 • dokumenterbare resultater fra lederrolle med relevant kompleksitet og kontrollspenn, helst innenfor relevant verdikjede/struktur
 • sterk industriell verdikjede- og markedsforståelse
 • sterk kommersiell forståelse for detaljhandel i fysiske og digitale kanaler
 • relevant produksjons-, salg- og ledererfaring fra tilsvarende virksomhet i sterkt konkurranseutsatte markeder med høy endringstakt
 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, minimum bachelornivå
 • erfaring fra å utvikle og implementere visjon og strategi
 • kompetanse innen forretningsutvikling og endringsledelse
 • utpreget gjennomføringsevne og god til å dyrke samarbeid, både internt og eksternt

Felleskjøpet tilbyr:

 • å jobbe med ledende merkevarer, og en mulighet til å bidra til bærekraftig norsk matproduksjon
 • konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger


For nærmere informasjon om rollen, ta gjerne fortrolig kontakt med Jostein Hjellegjerde eller Hedda Tollefsrud i ISCO group, på tlf. 22 06 87 00.

CV og søknad registreres snarest og senest innen 23. august 2022.