Group CEO

Stilling/tittel
Group CEO

Arbeidsgiver
KTV Working Drone

Kontaktperson
Bendik Nicolai Blindheim
Hedda Tollefsrud

Group CEO

Røttene til KTV Working Drone går helt tilbake til 1992 og ble grunnlagt av Kennet Nilsen. KTV Working Drone har nylig fått inn nye aksjonærer på eiersiden, sammen med gründer. Dette skal være med på å sikre videre utvikling og profesjonalisering av selskapet samtidig som de er i ferd med å etablere seg på det internasjonale markedet.

Internasjonal satsning

KTV Working Drone har utviklet en drone som vasker fasader og vinduer i store høyder. Selskapet er nå det første selskapet globalt som skalerer og kommersialiserer bruken av droner for bruk i rengjøring, malings- og overflateindustrien. KTV Working Drone opplever stor vekst og de har allerede etablert franchiseavtale med 29 land. Flere land ønsker å etablere avtale, samtidig som eksisterende avtaleland allerede har startet opp med kunder og drift.

Innovasjonen til KTV Working Drone og utviklingen av løsningen ved bruk av droner eliminerer behovet for klatrere og lifter, noe som gjør det til en tryggere, mer effektiv og kostnadseffektiv løsning enn tradisjonelle metoder.

Group CEO til KTV Working Drone

I forbindelse med nytt eierskap og den internasjonale satsningen til KTV Working Drone søkes det Group CEO.

Group CEO skal legge til rette for videre vekst av KTV Working Drone internasjonalt og sikre gjennomføring av allerede inngåtte avtaler. Samtidig skal rollen videreutvikle eksisterende organisasjon og sørge for at andre tjenester vokser frem i selskapets portefølje.

Profil

  • Dokumentert erfaring fra å lede, bygge opp og videreutvikle selskap, fortrinnsvis i et internasjonalt marked
  • Erfaring med å optimalisere og legge til rette for en effektiv og strømlinjeformet verdikjede i en skaleringsvirksomhet
  • Erfaring med å bygge og utvikle organisasjon, kultur og mennesker
  • Erfaring fra PE-eid virksomhet eller med aktive eiere
  • Mål- og vekstorientert med kommersiell teft
  • Operativ, hands-on og er tett på organisasjonen og hele verdikjeden

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Bendik Blindheim eller Hedda Tollefsrud i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00.

CV og kortfattet søknad registreres snarest.