Daglig leder i Drammen

Stilling/tittel
Daglig leder i Drammen

Arbeidsgiver
Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Kontaktperson
Beate Ottem Svanes
Bjørn-Olav Høksnes

Daglig leder i Drammen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen har som formål å fremme diakonale tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Stiftelsen har 12 avdelinger i Drammen, Kongsberg og Hønefoss, med stor bredde i fagområder og målgrupper. Det er ca 110 ansatte fordelt på ca 100 årsverk og 200 frivillige medarbeidere. Kirkens Bymisjons oppdrag er å avdekke, lindre og forandre. Visjonen er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Les mer på kirkensbymisjon.no.


NRK TV-aksjonen 2018 gikk til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Den har gitt mulighet til å etablere nye prosjekter i regionen.

Organisasjonen har hatt stor vekst de siste årene, og daglig leders hovedoppgaver vil være å lede og utvikle organisasjonen med bakgrunn i formål, oppdrag, verdigrunnlag og visjon. Samarbeidet med viktige partnere som kommuner, direktorat, kirken, næringsliv, givere og støttespiller skal utvikles – og stiftelsens visjon og arbeid i kirke og samfunn skal frontes. Du får ansvar for tilrettelegging og saksforberedelse for stiftelsens styre, og det forventes et aktivt bidrag til nasjonalt samarbeid gjennom Fellesrådet for Kirkens Bymisjon i Norge.

Vår nye leder skal være en modig, tydelig, synlig og samlende leder. Virksomheten er kompleks og mangefasettert - og du må ha trygghet og evne å representere de ulike fagområdene utad med en tydelig stemme, skape gode samarbeidsrelasjoner og tørre å utfordre når det er nødvendig. Du er analytisk og strategisk anlagt med forretningsforståelse og gjennomføringskraft. Innad må du være samlende, ha en motiverende lederstil og utvise klokskap og raushet i ledergjerningen. Du er trygg på deg selv og har en robusthet som gjør deg skikket til å stå i krevende lederoppgaver. Du skal lede gjennom andre ledere og må evne å se og møte våre ansatte, frivillige og gjester på en respektfull måte. Det er en forutsetning at du kan identifisere deg med Kirkens Bymisjon sitt verdigrunnlag.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • relevant høyere utdanning
  • solid erfaring med å lede ledere
  • erfaring fra ideell sektor / frivillighet
  • erfaring fra organisasjonsendringer
  • god kompetanse innen økonomi og administrasjon
  • innsikt i anskaffelser / anbudsprosesser / forhandlinger
  • god forståelse for politikk, kirke og samfunn
  • nettverk inn mot relevante myndigheter og sentrale aktører innen fagfeltet
  • medieerfaring er ønskelig


For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Beate Ottem Svanes 918 33 000 eller Bjørn-Olav Høksnes på telefon 95 22 95 77 i ISCO Group. Vennligst registrer CV og søknad innen 1. mars 2020.


Vi har dessverre opplevd problemer med vår søkerportal. Dersom du ikke får registrert CV og søknad via nettsiden vår, vennligst send dokumentene til post@iscogroup.no. Vi beklager feilen og jobber med å løse den!