Økonomidirektør

Stilling/tittel
Økonomidirektør

Arbeidsgiver
Lerum AS

Kontaktperson
Erik Bitar Linnerud
Jostein Hjellegjerde

Hjemmeside
Lerum.no

Økonomidirektør

Bli med i Lerum som Økonomidirektør: Form dei fremste frukt- og bærvarene

Er du ein erfaren økonomi- og finansleiar som ønskjer å vere med på å forme framtida til ei historisk bedrift? Då er dette eit unikt høve. Lerum, eit namn som har vore synonymt med saft, syltetøy og fruktjus sidan 1907, inviterer deg til å bli vår neste økonomidirektør (CFO).


Lerum er eit familiedrive selskap med djupe røter i norsk historie. Sidan 1907 har vi laga saft, syltetøy og fruktjus til norske forbrukarar. Denne arven er noko vi held nær hjartet, og vi er stolte over å ha vore med på å glede og forsyne generasjonar av norske familiar med våre smakfulle produkt.

I dag, over 116 år seinare, held vi fram med å vere ei hjørnesteinsbedrift med attraktive arbeidsplassar i Sogn. Familien vår har ført denne reisa vidare gjennom fire generasjonar, og i 2005 tok fjerde generasjon over eigarskapet. Vi arbeider kvar dag for å møte morgondagens utfordringar i lag med våre dyktige tilsette.

Vi ser på frukt og bær som noko meir enn berre ingrediensar – dei er hjartet og sjela i alt vi gjer. Våre produkt er resultatet av år med erfaring, kombinert med moderne teknologi og innsikt i marknaden. Vi er forankra i norsk tradisjon, men alltid driven mot innovasjon og endring i tråd med marknadstrendar og forbrukarbehov. Kvalitet står alltid i sentrum. Vi skal lage verdas beste smak av frukt og bær.

Rolla

Som Lerum sin Økonomidirektør vil du vere den leiarstemma som vil forme retninga og strategien til vårt økonomiske rammeverk. Du vil også spela ei avgjerande rolle i vår reise mot berekraft, og vere ein nøkkelperson som jobbar tett med våre tilsette i alle deler av bedrifta.

Stad: Sogndal – der natur møter innovasjon

Vi held til i Sogndal, kjent som Saftbygda, ei vakker bygd der natur møter innovasjon. Dette området er ikkje berre kjent for høge fjell, djupe fjordar og rike friluftslivsmoglegheiter, men også for eit blomstrande innovasjonsmiljø. Sogn er ein region som dedikerer seg til frukt- og bærdyrking, og vi tek vår plass som ei samfunnsengasjert hjørnesteinsbedrift i vekstkommunen Sogndal.

Kvifor Lerum?

Bli ein del av ein familie som vektlegg verdiane ekte, stolt, ærleg og engasjert. Hjå Lerum er vi stolte over å vere ein del av ei lang historie, og samtidig ser vi alltid framover. Vi ønskjer å vere ein attraktiv arbeidsplass. Alle tilsette i Lerum har ei viktig rolle for at vi saman klarer å skape eit godt resultat. I Lerum kallar vi det å gjere kvarandre gode. Det er våre tilsette som skapar og held ved like vår konkurransefordel.

Vi har nettopp lansert ein ny strategi der berekraft er fundamentalt for alt vi gjer. Vi trur det er betre å ha ein berekraftig forretningsstrategi enn ein berekraftsstrategi.

Klar til å setje ditt preg? Søk i dag og bli ein del av Lerumfamilien!

Dersom du er ein økonomi- og finansleiar som er klar til å gjere innrykk i verda av frukt og bær, då er Lerum staden for deg. Vi ser fram til å høyre frå deg, og vi oppmodar deg til å søke i dag og bli ein del av vår historie, kultur og vår framtid.

For meir informasjon, ta gjerne fortruleg og uforpliktande kontakt med Erik Bitar Linnerud eller Jostein Hjellegjerde i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00.

Send kortfatta søknad og CV snarast og seinast innan den 28.09.2023.