Direktør Regionsentraler og Leveringskvalitet

Stilling/tittel
Direktør Regionsentraler og Leveringskvalitet

Arbeidsgiver
Statnett SF

Kontaktperson
Dag Holmen-Jensen
Ole Petter Melleby

Hjemmeside
https://www.statnett.no/

Direktør Regionsentraler og Leveringskvalitet

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Danmark, England, Tyskland og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.


Direktør Regionsentraler og Leveringskvalitet
Som direktør for avdelingen regionsentraler og leveringskvalitet tar du et helhetlig lederansvar for driften av transmisjonsnettet, overvåking og styring av Statnett sine anlegg og ansvar for leveranser av høy kvalitet.

Du inngår i ledergruppen i forretningsområdet Systemdrift som har ansvaret for den operative systemdriften. Viktige ansvarsområder for dette forretningsområdet er Statnetts sentraler, utviklingen av verktøy for operativ drift, digitalisering og automatisering av den operative driften.

Vi søker deg med erfaring og interesse for ledelse av høyt kompetente medarbeidere. Du er en leder som trives med å ta en aktiv rolle, både i avdelingens ledergruppe – men også i å lede og gjennomføre selskapets strategi gjennom å styrke samarbeidet på tvers og bidra til mer helhetlige leveranser. Du er kundeorientert og brenner for å bygge et sterkt team av dyktige medarbeidere.

Du vil rapportere til konserndirektør Systemdrift.

Avdelingen har følgende ansvarsområder:

 • drifte transmisjonsnettet slik at avbrudd unngås
 • overvåke og styre Statnetts anlegg
 • spenningsregulering
 • utføre koblinger og sikre innkoblinger i Statnett sine anlegg
 • godkjenning av konsesjonærers anlegg
 • overvåke leveringskvalitet, gjennomføre feilanalyser og tilgjengeliggjøre data
 • operative driftsanalyser

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • lede avdelingen på om lag 65 medarbeidere
 • sørge for organisering, bemanning, prioritering og beslutninger som påvirker risiko og resultat i eget ansvarsområde
 • sette føringer for Statnett innenfor fagområdene som ligger i eget ansvarsområde
 • ta en aktiv rolle i å lede ut og gjennomføre selskapets strategi. Det betyr å ta et eierskap til fornyelse, transformasjon og mangfold:
 • levere på ny strategi og målbilde
 • styrke samarbeid på tvers og helhetlige leveranser
 • øke gjennomføringsevne og tempo i transformasjonen av selskapet
 • fokus på prioriteringer og forenkling

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • leder og/eller bred prosjektledererfaring fra energibransjen
 • gjerne erfaring fra/kunnskap om ett eller flere av områdene nettstyring, systemdrift og feilanalyse/leveringskvalitet
 • viser god forretningsforståelse og ser verdien av å bygge relasjoner
 • setter søkelys på viktigheten av kundens behov og forventninger
 • er opptatt av å oppnå gode resultater gjennom systematisk arbeid og er en god kommunikator

Som leder i Statnett vil du bli målt på våre lederforventninger:

 • jeg setter retning og skaper resultater
 • jeg sørger for utvikling
 • jeg jobber for Ett Statnett

Vi søker deg som kan identifisere deg med Statnetts verdier; Vi leverer, Vi har mot og Vi gjør det sammen. I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.

I tillegg ønsker vi at du er en pådriver for kontinuerlig forbedring, at du tar initiativet til å sette relevante saker på agendaen og er i stand til å løfte saker med god kvalitet til KL og styret. Du evner å håndtere og løse komplekse problemstillinger på selskapsnivå og du utvikler avdelingens kompetanse og lederteam i et strategisk perspektiv.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Statnett foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Dag Holmen-Jensen eller Ole Petter Melleby på tlf. 22 06 87 00 i ISCO Group.

CV og søknad registreres innen 21. august 2022 Webcruiter.

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønske ditt, vil du bli kontaktet om dette og få muligheten til å trekke søknaden.