Logistikksjef lagerproduksjon

Stilling/tittel
Logistikksjef lagerproduksjon

Arbeidsgiver
Vectura AS

Kontaktperson
Ioannis Nakopoulos
Daniel Engeset

Hjemmeside
vectura.no

Logistikksjef lagerproduksjon

Vectura er Norges ledende logistikkvirksomhet for alkoholholdige drikkevarer, samt en leverandør av komplette logistikkløsninger for drikkevarebransjen. Selskapets tjenester omfatter blant annet innkjøp og innkjøpsløsninger, lagerdrift, transport, salg og informasjonslogistikk (3PL og 4PL). Vectura AS gikk på børs 1. desember 2016 som en del av Arcus ASA.


Som Logistikksjef skal du sørge for effektiv ledelse og kostnadseffektiv drift for Vecturas moderne anlegg på Gjelleråsen som tar hånd om vareflyten inn fra over 50 land og distribusjon av godt over 50 millioner enheter årlig. Du skal bidra til en positiv kundereise ved å sørge for optimal drift, yte høy servicegrad og videreutvikle driftsorganisasjonen. Du skal få mulighet til å jobbe i en integrert logistikkorganisasjon med kompleks verdikjede, i et selskap som befinne seg i et spennende utviklingsløp. Stillingen rapporterer til Adm. Dir. og inngår i selskapets ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • overordnet ansvar for daglig lagerproduksjon og optimal drift, oppetider og servicenivåer for logistikkanlegget på Gjelleråsen
 • overordnet ansvar for kvalitet og HMS - minimere HMS, kvalitetsavvik og sykefravær
 • personalansvar for 8 direkte rapporterende og ca. 110 indirekte rapporterende
 • oppfølging av KPIer og rapportering
 • lede og motivere medarbeidere slik at individuelle mål oppnås. Sikre at avdelingen til enhver tid har rett bemanning og rett kompetanse
 • budsjettansvar (OPEX). Utarbeide budsjettet og følge opp budsjettoppnåelse
 • identifisere forbedringstiltak som fører til bedre prosesser, økt produktivitet og mer effektiv lagerdrift. Gjennomføre forbedringsprosjekter
 • samarbeide tett med salgsorganisasjonen for å finne gode kundeløsninger og bidra til en positiv kundereise på alle mulige måter
 • vær en aktiv bidragsyter til selskapets ledergruppe

Kvalifikasjoner:

 • operasjonell ledererfaring fra stilling i logistikk / lagerproduksjon eller industriellproduksjon med betydelig personal -og budsjettansvar og dokumenterbare gode resultater, helst fra en lavmarginsbransje
 • erfaring fra samarbeid med fagforeninger
 • erfaring fra organisasjoner som har automatisert så vel som manuell produksjon er en fordel
 • høyere utdanning er ønskelig. Relevant jobberfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • må beherske Excel og andre relevante IT-verktøy (WMS osv.) godt i sitt daglige arbeid
 • Generell god teknologisk innsikt
 • erfaring med forbedringsprosesser, herunder Lean, er ønskelig
 • vant til å jobbe "tett på" driften og "lede på gulvet"
 • god økonomi –og tallforståelse
 • gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • trygg, tydelig, involverende, motiverende og engasjerende som leder
 • handlekraftig, sterk på gjennomføring
 • gode samarbeidsevne på alle nivåer, involverende og inkluderende, god lag- og relasjonsbygger
 • tilpasningsdyktig, løsningsorientert og pragmatisk
 • robust, god til å håndtere press
 • proaktiv, gode planleggings- og organiseringsevner

For nærmere informasjon ta fortrolig kontakt med Ioannis Nakopoulos eller Daniel Engeset i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrer CV og søknad snarest mulig og senest innen 26. oktober 2020.


Vectura er en inkluderende arbeidsplass, og har som et personalpolitisk mål at bemanningen bør gjenspeile befolkningen generelt når det gjelder kjønn, alder, funksjonsnedsettelse og kulturelt mangfold.