Daglig leder

Stilling/tittel
Daglig leder

Arbeidsgiver
Medarbeiderne AS

Kontaktperson
Bendik Nicolai Blindheim

Hjemmeside
medarbeiderne.no

Daglig leder

Er du vår nye daglig leder?

Vi er et lite selskap som ansetter mennesker med rusbakgrunn. Medarbeiderne leverer flyttetjenester, renhold, håndlagde møbler og henting av avfall for å ansette folk som har sluttet med rus og gi dem lønn fra første dag. Vi har i dag ca. 40 ansatte med rusbakgrunn!

Vi ser hele tiden etter mennesker som har slutta med rus og har lyst til å jobbe. Vi er en inkluderende bedrift hvor vi gjennom hytteturer, feiringer og andre sosiale tiltak prøver å bygge et rusfritt fellesskap.

Hei du der! Vi er 40 personer som har slutta med rus og heller vil jobbe. Sammen har vi bygget opp et selskap som har vokst raskt både omsetningsmessig og i antall medarbeidere. Nå trenger vi en ny daglig leder som sammen med oss kan utvikle selskapet videre, slik at vi kan skape arbeid for enda flere.

Vi ser etter en person som har driftserfaring fra en bedrift i vekst og som har forståelse for at det av og til kan være litt kaos. Du får verken forværelse eller sekretær. Du bør ha erfaring med å bygge robuste strukturer og prosesser rundt deg og sørge for en effektiv drift. Ditt lederteam vil bestå av flere avdelingsledere og en markedsfører.

Du bør kunne inspirere både internt og eksternt, og må ha stort hjerte uten at det hindrer deg i å ta vanskelige beslutninger når det trengs.

Hovedoppgaver
Du skal lede og videreutvikle de ansatte og et litt annerledes selskap. Noen av de viktigste oppgavene er;

  • sikre en velfungerende og skalerbar organisasjon med lønnsom drift
  • jobbe gjennom andre for å videreutvikle selskapet og tjenestene vi leverer
  • levere sosiale resultater, herunder skape trygge og gode arbeidsplasser

Kvalifikasjoner
Vi tror du har erfaring fra operative lederroller i mindre eller mellomstore organisasjoner, hvor det å sørge for en effektiv drift har vært et sentralt ansvar. Du er sannsynligvis en person som liker å håndtere operative utfordringer samtidig som du også liker å jobbe med den langsiktige utviklingen av selskapet. Du har erfaring med å jobbe med partnere for å skape nye muligheter. Du liker at ting skjer og du får ting til å skje. Du er flink med folk og er flink til få en organisasjon til å trekke i samme retning.

Vi kan tilby muligheten til å videreutvikle verdens første selskap som går i balanse med kun tidligere rusavhengige som verdiskapere. Hvis du sammen med våre medarbeidere lykkes, skaper vi flere ordinære arbeidsplasser for rusavhengige som står utenfor arbeidslivet, samtidig som vi leverer gode økonomiske resultater.

Vi har i dag 40 medarbeidere og en arbeidshverdag preget av åpenhet hvor alle kan være seg sjøl. Vi samarbeider tett med Ferd Sosiale Entreprenører. Du får kontor, datamaskin, telefon, treningstilskudd og 4% pensjonssparing. Du rapporterer til styret.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med Bendik Nicolai Blindheim i ISCO Group, tlf. 995 53 115.

CV og søknad registreres snarest.