Leder regnskap og lønn

Stilling/tittel
Leder regnskap og lønn

Arbeidsgiver
N.K.S. Østbytunet

Kontaktperson
Beate Ottem Svanes
Mari Aae

Hjemmeside
ostbytunet.no

Leder regnskap og lønn

N.K. S. Østbytunet, Senter for behandling og fagutvikling AS, er en ideell virksomhet med Norske Kvinner Sanitetsforening Viken-Midt som eier. Østbytunet ble bygget i 1969, har ca. 70 årsverk og holder til i Lørenskog kommune, like ved Ahus. Senteret gir i henhold til driftsavtale med Helse Sør-Øst miljøterapeutisk døgnbehandling til barn som har behov for psykisk helsehjelp. Barna er primært i grunnskolealder, og går på skole ved senteret. Tilbudet gis etter søknad fra aktuelle barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Sør-Øst.


Vil du lede og utvikle Østbytunets økonomifunksjon?

Vi søker nå en positiv, utviklingsorientert og serviceorientert leder for regnskap og lønn, som ønsker å bidra til videre utvikling av Østbytunet. For å være aktuell for stillingen må du ha solid tallforståelse samtidig som du er en god relasjonsbygger med gode samarbeidsegenskaper.

Østbytunet gir mestrings- og utviklingsfokusert miljøterapeutisk behandling til barn. Senteret er anerkjent nasjonalt og internasjonalt for sin fagutviklingsavdeling som videreutvikler kompetanse på nevrosekvensiell forståelse av barn og unges utvikling og fungering.

Oppgavene dine blir:

 • Være rådgiver for ledelsen i økonomiske og strategiske spørsmål
 • Ansvar for virksomhetens økonomi- og lønnssystem
 • Ansvar for budsjett- og planprosesser, innkjøp, økonomistyring, økonomiske analyser og rapportering
 • Utvikle et felles administrativt støttetjenestetilbud i nært samarbeid med daglig leder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Erfaring fra økonomifunksjon
 • Erfaring med profesjonalisering av administrative funksjoner
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, tydelig og handlekraftig
 • Utviklings- og endringsorientert
 • Gode samarbeidsevner og sterk til å skape arenaer for god dialog
 • Velutviklet evne til å lytte og til å kommunisere
 • Etisk reflektert og bevisst
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Beate Ottem Svanes eller Mari Aae i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Vennligst meld interesse og registrer din CV snarest og senest innen 05. februar 2023.