Site Operations Manager

Stilling/tittel
Site Operations Manager

Arbeidsgiver
Oda

Kontaktperson
Thomas Magnus
Daniel Engeset

Hjemmeside
oda.no

Site Operations Manager

Oda ble etablert i 2013 av 10 gründere som fortsatt er aktive i selskapet med et mål om å gjøre hverdagen enklere for folk. Oda er det første norske selskap til å nå utmerkelsen som en enhjørning – en startup som er verdsatt til 1 milliard dollar innen 13 år. Oda var den første nettbaserte aktør på salg av dagligvarer i Norge og har siden etableringen tatt 75 % av det nettbaserte salget av dagligvarer. Selskapet definerer seg som et teknologi- og logistikkselskap som selger dagligvarer. Siden etableringen av selskapet i 2013 har Oda nå en omsetning på over 2 milliarder kroner i Norge med betydelig potensial for vekst i Norge og internasjonalt. Les mer på oda.com.


Vi søker etter Site Operations Manager som vil ha det overordnede operative ansvaret for Odas lageroperasjon på Lørenskog.

Du vil bli en viktig del av en markedsleder i en spennende vekstfase, både i Norge og i utlandet. I tillegg er det store påvirkningsmuligheter for å bidra til Odas utvikling.

Vi ser etter kandidater som kan levere på ambisiøse mål knyttet til drift og kapasitet, og samtidig drive kontinuerlig forbedringsarbeid for å strømlinjeforme og effektivisere drift.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • videreutvikle Lørenskog som det ledende lager og operasjon for netthandel av dagligvarer.
 • sette og realisere ambisiøse mål for HMS, kvalitet, kapasitet og effektivitet.
 • operasjonalisere selskapets utviklings- og vekstplaner i tett dialog med Oda sentralt.
 • jobbe strategisk og operativt med innovasjon og kontinuerlig forbedring.
 • sikre effektiv styring, måling og oppfølging av viktige KPIer og prestasjonsindikatorer.
 • sørge for gode rapporterings- og beslutnings-rutiner til enhver tid.
 • etablere smidige prosesser for å drive kontinuerlig forbedring og utvikling av driften.
 • sikre et effektivt og godt samspill og samarbeid mellom avdelings-, team- og skiftledere.
 • være en leder som inspirerer organisasjonen til å videreutvikle en sterk prestasjonskultur.
 • sørge for optimal organisering og bemanning til enhver tid på Lørenskog.
 • tilrettelegge for kontinuerlig kompetanseheving og utvikling i organisasjonen.
 • inspirere til kontinuerlig, kollektivt utviklingsarbeid på tvers av organisasjon og Oda.
 • bygge og vedlikeholde gode relasjoner til sentrale nøkkelressurser i Oda systemet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning.
 • 5 – 10 ås relevant erfaring som leder eller prosjektleder fra en kompleks organisasjon eller konsulentbransjen.
 • solid erfaring med planlegging og gjennomføring av større endrings- og forbedringsprosjekter, med dokumenterte resultater.
 • sterk kompetanse og innsikt i Lean og Operational Excellence metodikk og verktøy, kombinerer effektivt teori med praktisk gjennomføring.
 • kompetanse og analytisk kapasitet på å tolke og oversette data og viktige indikatorer til konkrete aktiviteter som kan styrke prestasjoner og resultater.
 • erfaring fra Retail / FMCG eller tilsvarende industri som utvikler og prosesserer fysiske produkter.
 • dokumentert erfaring med å jobbe både strategisk og operasjonelt med utviklings- og forbedringsarbeid – trives veldig godt med å være hands-on.
 • en inkluderende leder som er god til å lede, bygge og utvikle team og skape sterk forankring for felles ambisjon og mål – og realisere resultater.
 • meget gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig – både norsk og engelsk.

Se stillingsvideoen her.

For mer informasjon, vennligst kontakt våre rådgivere, i ISCO Group, Thomas Magnus eller Daniel Engeset på tlf. 22 06 87 00. Vennligst registrer CV med kortfattet søknad snarest.