Leder digitalisering

Stilling/tittel
Leder digitalisering

Arbeidsgiver
Opplysningsvesenets fond

Kontaktperson
Bjørn-Olav Høksnes

Hjemmeside
ovf.no

Leder digitalisering

Opplysningsvesenets fond (Ovf) ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Verdiene består av fast eiendom og verdipapirer. I 2018 ble disse verdiene beregnet til 4,4 milliarder. Ovfs virksomhet skal drives til markedsmessige betingelser og avkastningen skal komme Den norske kirke til gode. Blant landets største grunneiere arealmessig ligger fondet på en 8.plass (2018). Fondet og datterselskapene forvalter i dag presteboliger, andre bygninger, festetomter, næringseiendommer, skog, vannkraftrettigheter, landbruksarealer og verdipapirer. Les mer på ovf.no.


Som leder for konsernets IT-funksjon får du faglig ansvar for og blir premissgiver innen digitalisering- og teknologiutvikling for Ovf-konsernet. Du får overordnet ansvar for IT-governance og skal legge til rette for prosesser for å identifisere, prioritere og følge opp forretningsbehov i dialog med ledergruppen. Leder Digitalisering omfatter all IT-infrastruktur, -drift og -sikkerhet, samt kontakt og avtaler med eksterne leverandører for Ovf og datterselskapene. Stillingen rapporterer til CFO.

Vi ser etter en leder med:

  • erfaring fra IT-transformasjon og -drift, både mht infrastruktur, arkitektur og applikasjoner, og tilhørende organisatorisk utvikling og omstilling
  • strategisk erfaring med IT/ digitalisering som del av forretningsutvikling og hvordan muliggjøre utvikling og effektiv drift
  • god kompetanse innen prosess- og prosjektledelse fra «A til Å»; med dokumenterbare resultater fra å implementere og realisere gevinster
  • solid erfaring med å forvalte leverandører og SLA’er
  • høyere utdanning innen IT/ informatikk, eller annen relevant utdanning på masternivå, samt relevant etterutdanning/ sertifiseringer innen prosjekt- og prosessledelse.
  • en positiv lagspiller og pådriver for utvikling og forbedring
  • gode fremstillings- og kommunikasjonsevner, også på engelsk


Interessenter kan ta fortrolig kontakt med Bjørn-Olav Høksnes, tlf. 952 29 577 i ISCO Group. Vennligst registrer CV og søknad snarest og senest innen 23. februar 2020.


Vi har dessverre opplevd problemer med vår søkerportal. Dersom du ikke får registrert CV og søknad via nettsiden vår, vennligst send dokumentene til post@iscogroup.no. Vi beklager feilen og jobber med å løse den!