Pressesjef

Stilling/tittel
Pressesjef

Arbeidsgiver
Posten Norge

Kontaktperson
Beate Ottem Svanes
Freja Landewall

Hjemmeside
posten.no

Pressesjef

Posten Norge er ett av de største post- og logistikkselskapene i Norden og en viktig del av Norges infrastruktur. Vi søker deg som kan styrke konsernets to merkevarer, Posten og Bring, gjennom god mediehåndtering. Med 15 000 medarbeidere er Posten Norge en av Norges største arbeidsgivere, og har betydelig oppmerksomhet fra pressen og samfunnet

Vil du være ansiktet utad i en av Norges mest innovative virksomheter?

Konsernstab Kommunikasjon og strategi er en sentral funksjon i konsernet. Avdelingen har 31 ansatte og består av 3 områder: Presse, merkevare og marked, Kommunikasjon og Strategi. Det er i dag to medarbeidere knyttet til pressefunksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • være talsperson for konsernet utad
 • ivareta og utvikle sterke relasjoner og dialog med media og presse
 • sikre positiv interesse og oppmerksomhet om Posten sin virksomhet og utvikling
 • tilrettelegge for proaktiv PR og ha beredskap for krisekommunikasjon
 • sikre etterlevelse og gjennomføring av Posten sin til enhver tid gjeldende kommunikasjonsstrategi
 • bygge Postens omdømme og posisjon som det ledende konsern innen e-handel, post og logistikk
 • være en aktiv formidler av Postens satsing innen bærekraft, miljø og innovasjon
 • fremme konsernets interesser i samfunnsdebatten og påvirke rammebetingelser
 • bidra til hovedbudskap for konsernsjef og styret i konsernets finansielle kommunikasjon
 • bidra aktivt til å styrke Postens presse- og kommunikasjonssatsing på sosiale medier

Kvalifikasjoner

 • komfortabel med å være i søkelyset, i både storm og stille
 • relevant høyere utdanning innen journalistikk eller kommunikasjon
 • bred erfaring med kommunikasjonsfaglig, presserelatert og redaksjonelt arbeid
 • erfaring fra komplekse organisasjoner, gjerne med internasjonalt tilsnitt og mange interessenter
 • strategisk og målrettet, kombinerer et langsiktig perspektiv med evnen til å håndtere løpende saker
 • meget gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig – både norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • en arbeidsdag som aldri er lik den forrige, og som aldri blir kjedelig
 • en sentral lederstilling i et ledende og offensivt konsern innen logistikk og kommunikasjon med stor samfunnsinteresse
 • store muligheter for faglig og personlig utvikling, med stort potensial for påvirkning
 • et spennende arbeidsmiljø preget av engasjerte og kompetente medarbeidere
 • stoltheten av å være en del av Postens 370-åriges historie, i en virksomhet alltid er nytenkende og innovativ


Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Freja Landewall, Beate Ottem Svanes eller Thomas Magnus i ISCO Group, tel. 22 06 87 00. Søknad og CV registreres innen 15. desember 2019.