Prosjekt- og utviklingssjef

Stilling/tittel
Prosjekt- og utviklingssjef

Arbeidsgiver
Norsk takst

Kontaktperson
Jostein Hjellegjerde

Hjemmeside
norsktakst.no

Prosjekt- og utviklingssjef

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstingeniører og takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, og på mange ulike fagfelt som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, el, teknologi- og spesialområder.

Norsk takst har en 65 år lang historie som landets største og ledende organisasjon for takstforetak. Organisasjonen har i en årrekke stått sentralt i arbeidet med fag og næringspolitikk, ikke minst i forsvaret av forbrukernes interesser i boligomsetningen. Organisasjonen arbeider også aktivt for å bidra til at takstingeniørenes kompetanse skal være til best mulig nytte for både forbrukere og profesjonelle med behov for takstrelaterte tjenester.

Vi søker en synlig og samlende prosjekt- og utviklingssjef som skal være en viktig nøkkelspiller til den videre utviklingen av Norsk takst. Generell kompetanseutvikling, men særlig innen bærekraft, energi og miljø, er sentralt i arbeidet fremover. Du vil arbeide med engasjerte og inkluderende kolleger i et tverrfaglig arbeidsmiljø, samt stor grad av selvstendighet og meget gode utviklingsmuligheter med utfordrende og varierte oppgaver.

Noen sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede og delta i ulike fagprosjekter og -komiteer
 • Følge opp nasjonal og internasjonal regelverksutvikling
 • Lede videreutvikling og innovasjon av Norsk takst sine faglige produkter og tjenester, særlig innen bærekraft, energi og miljø
 • Utvikle kompetanse og stille krav til leverandør av kurs og etterutdanning
 • Være premissgiver og kontaktpunkt mot leverandører av fagsystemer og teknologiske løsninger

 • Bidra til god informasjonsflyt til medlemmene og sørge for at medlemmene blir oppdatert på utviklingen av takstfaglige tema
 • Være tett på bransjen og ligge «i forkant» av aktuelle problemstillinger

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning, og gjerne noen års erfaring fra arbeid med fast eiendom, byggtekniske fag, eller andre eiendomsrelaterte fagområder
 • Kunnskap eller interesse for arbeid med bærekraft, energi og miljø er en fordel
 • God erfaring fra prosjektledelse og forretningsutvikling

 • Interesse for eiendomsomsetning og byggeteknikk
 • Nysgjerrig på innovasjon og innovativ på teknologi

 • Åpen og omgjengelig relasjonsbygger med jordnær tilnærming
 • God til å formidle, formulere og kommunisere både muntlig og skriftlig

 • Gode samarbeidsevner internt og eksternt
 • Strukturert, initiativrik, og høy gjennomføringsevne


For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og fortrolig kontakt med vår rådgiver i ISCO Group, Jostein Hjellegjerde, tlf. 22 06 87 00.

Vennligst meld interesse og registrer din CV snarest og senest innen 8. februar 2023.