Prosjektansvarlig bolig

Stilling/tittel
Prosjektansvarlig bolig

Arbeidsgiver
Konfidensiell

Kontaktperson
Bjørn-Olav Høksnes

Prosjektansvarlig bolig

Til vår kunde innen eiendomsutvikling søker vi nå en prosjektansvarlig bolig som skal være med på den spennende utviklingen selskapet er i gang med.

Du vil få muligheten til å jobbe med en attraktiv eiendoms- og prosjektportefølje i et velrenommert selskap innenfor både næring og bolig. Prosjektansvarlig skal sørge for utvikling av boligprosjekter i tråd med selskapets overordnede visjon og verdier, bl.a. ved å:

  • lede, organisere og administrere alle ressurser og aktiviteter i prosjektene.
  • definere og realisere selskapets visjon og strategi innen boligutvikling
  • videreutvikle relasjoner til leverandører, kunder, myndigheter og samarbeidspartnere
  • sikre lønnsomhet i total prosjektportefølje
  • bidra til videreutvikling av effektive systemer og arbeidsprosesser

Stillingen er nyopprettet, og rollen vil rapportere til boligutviklingsdirektør i selskapets ledergruppe.

Ta kontakt med Bjørn-Olav Høksnes for nærmere informasjon om stillingen.