Rådgiver - Strategiske tjenester

Stilling/tittel
Rådgiver - Strategiske tjenester

Arbeidsgiver
ISCO Group

Kontaktperson
Bendik N. Blindheim
Thomas Chr. Magnus

Rådgiver - Strategiske tjenester

ISCO Group opplever økt etterspørsel etter våre strategiske tjenester, og for å sikre kommende leveranser ser vi etter et nytt teammedlem.

Vårt oppdrag er mer enn å flytte på mennesker, vi skal flytte hele virksomheten fra a-b. Vi jobber med kompetanse, den undervurderte faktoren i mange strategiprosesser. Hos oss vil du jobbe med å identifisere hvilke kritiske kompetanser og egenskaper som kreves for å realisere selskapets ambisjoner og strategi. Enten via Management Audits, Management DD på vegne av P/E eller som del av et selskaps endrings- eller transformasjonsprogram.

Du må ha 5-8 års erfaring fra Management Consulting, og helst ha jobbet med vurdering/DD av ledere og ledergrupper i et strategiselskap eller P/E.

Hos oss blir du eksponert for de faktiske og reelle problemstillingene eiere, styret og konsernledelsen sitter med. Du får jobbe med andre rådgivere som har 20 års erfaring med strategiarbeid og strategirealisering, men da i vår kontekst som handler om kompetanse for å skape endring og vekst.

Du vil komme tett på topplederne i norsk nærings- og samfunnsliv, og virkelig kjenne at du leverer merverdi både i deres personlige hverdag så vel som den profesjonelle.

I ISCO Group er vi levende opptatt av kultur og verdier. For å være helt eksplisitt har vi to utvalgskriterier: Du må gå all in for å gjøre en god jobb, se på jobben som en livsstil og erkjenne det enorme ansvaret vi har fått tillit til å forvalte og kontinuerlig kjenne på en samvittighet for å levere forventede resultater. Det andre kriteriet er at du MÅ være snill. I dette legger vi at du er en delende person som bryr seg om dine kollegaer og kunder, unner andre suksess på lik linje med din egen, og er den første til å bistå når andre trenger hjelp. Hele kulturen vår bærer på disse to grunnpilarene, og vi kommer aldri til å gå på akkord med disse!

Vi tror nok at vi mest sannsynlig skal finne ut av hvordan du ellers er skrudd sammen, hva du faktisk kan og hva som motiverer deg, men først vil vi at du skal kjenne på din egen motivasjon for å bli en del av teamet vårt.


Vi venter i spenning på at du registrer søknad og CV snarest på iscogroup.no. Selv om det snart er jul, vil vi forsøke å svare deg så fort vi kan.


Om oss

ISCO Group er det ledende norskeide spydspissmiljøet innenfor lederrekruttering, lederutvelgelse og strategisk rådgivning for styret og toppledelsen. Vi analyserer vesentlige trender og utviklingstrekk i alle sektorer, og identifiserer strategisk og kritisk kompetanse. Vi er et stabilt og fagkompetent team med rådgivere og analytikere som har bygget forretningsmessig og organisatorisk forståelse over lang tid. Vi arbeider i prosjektteam, deler kunnskap og kompetanse, og sammen evner vi å definere hva som virkelig skal til for at våre kunder og kandidater skal lykkes i dag og i morgen.