Research Associate

Stilling/tittel
Research Associate

Arbeidsgiver
ISCO Group

Kontaktperson
Bendik Nicolai Blindheim
Bjørn-Olav Høksnes

Research Associate

ISCO Group er det ledende norskeide spydspissmiljøet innenfor lederrekruttering, lederutvelgelse og strategisk rådgivning for styret og toppledelsen. Vi analyserer vesentlige trender og utviklingstrekk i alle sektorer, og identifiserer strategisk og kritisk kompetanse. Vi er et stabilt og fagkompetent team med rådgivere og analytikere som har bygget forretningsmessig og organisatorisk forståelse over lang tid. Vi arbeider i prosjektteam, deler kunnskap og kompetanse, og sammen evner vi å definere hva som virkelig skal til for at våre kunder og kandidater skal lykkes i dag og i morgen.


Stillingens hovedoppgave er strukturerte analyser for å kartlegge aktuelle kandidater, proaktiv telefondialog for å avdekke kvalifikasjoner og interesse for lederstillinger hos våre kunder i Norge og Norden. Gjennom en erfarings- og kompetansebasert tilnærming søker vi å finne de best egnede kandidatene til hver enkelt rolle (dvs. ikke aktivt jobbsøkende, som må bli identifisert og kontaktet for å bli gjort oppmerksomme på vårt aktuelle oppdrag).

Vi søker deg som verdsetter analyse, struktur og systematikk i arbeidshverdagen. Du er komfortabel med oppsøkende telefondialog og tett oppfølging av kandidater.

Som research associate er du en instrumentell del av og har et sterkt eierskap til våre rekrutteringsprosesser. Du vil, i tett samarbeid med våre rådgivere, jobbe med kandidater og kunder, og vil kontinuerlig videreutvikle eget nettverk, og samtidig bidra til kvalitetssikring og forbedring av våre prosesser og metodikk. ISCO Group tilbyr en solid merkevare innen bransjen, et faglig sterkt miljø, usedvanlig blide og hyggelige kollegaer, til tider meget høyt arbeidstempo med muligheter til å påvirke og sette et positivt avtrykk i de prosjektene du jobber med og ellers i virksomheten.

Interessenter bes ta kontakt i fortrolighet med Managing Partner Bendik Nicolai Blindheim på tlf. 22 06 87 00, eller rådgiver Bjørn-Olav Høksnes på tlf. 95 22 95 77.


Vennligst registrer CV snarest mulig. Vi vurderer kandidater fortløpende.