Seksjonsleder Bygg

Stilling/tittel
Seksjonsleder Bygg

Arbeidsgiver
AFRY

Kontaktperson
Dag Holmen-Jensen
Bjørn-Olav Høksnes

Hjemmeside
afry.com

Seksjonsleder Bygg

AFRY Norge er en ingeniør- og arkitektvirksomhet innenfor bygg, infrastruktur, energi og industri. Tjenesteområdene inkluderer rådgivning innen prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, arkitektur, lysdesign og digitale løsninger. Selskapet har over 800 ansatte med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Molde, Lillestrøm og Sandefjord.

Selskapet er en del av det svenske AFRY-konsernet, som er ledende innen ingeniør, design og rådgivningstjenester. Selskapet utvikler fremtidsrettede, bærekraftige løsninger gjennom dyktige mennesker og teknologi. Med mer enn 17.000 dedikerte eksperter internasjonalt arbeider AFRY for å realisere verdier til kunder og samfunnet innen infrastruktur, industri og energi. Making Future.


AFRY er i sterk vekst og satsingen innenfor byggteknikk er et sentralt fokusområde for selskapet. Vi søker derfor etter en dyktig og engasjert seksjonsleder som ønsker å videreutvikle eget team og bidra til vår videre utvikling.

Vårt miljø innen byggeteknikk på Lysaker består av 10 dyktige rådgivere som jobber med alt fra mindre spesialbygg til større leilighetskomplekser, institusjoner, industri og næringsbygg, skoler og idrettsanlegg. I AFRY samarbeider vi tett på tvers av avdelinger, landegrenser og fag. Vi bruker ICE-metodikk i våre tverrfaglige prosjekter og har en egen BIM-avdeling som sørger og at vi har god kompetanse og jobber effektivt med våre programmer.

Som seksjonsleder er du med på å legge strategi for seksjonens og avdelingens markedsarbeid, og du blir helt sentral for seksjonens videre vekst. Vi ser etter en utpreget lagspiller og relasjonsbygger som trives med å tenke nytt og utfordrer tradisjonelle løsninger. Stillingen rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelingens ledergruppe.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • i samråd med avdelingsleder koordinere gruppens ressurser og overvåke
  kompetanseutvikling og debitering, delta aktivt i bedriftens markeds- og salgsaktiviteter.
 • med basis i bedriftens strategi og mål skal seksjonsleder i samarbeid med avdelingsleder
  utvikle og sette i verk handlingsplaner for utvikling og vedlikehold av gruppens kompetanse.
 • lede og bistå i tilbudsarbeid
 • jobbe sammen med, og opp mot, et komplett prosjekteringsmiljø innen bygg, tekniske fag,
  infrastruktur, digitalisering og alle de andre fagområdene AFRY tilbyr som Nordens største rådgiver
 • ha kundekontakt med oppdragsgivere
 • samarbeide tett med alle lokasjoner i firmaet og øvrig ledelse i AFRY
 • være ansvarlig for kompetanseutvikling i seksjonen
 • være ansvarlig for seksjonens resultat og ressursbruk
 • personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • koordinering med øvrige rådgivere, arkitekter og entreprenører
 • ca. 50 % av arbeidstiden går til seksjonslederrollen, mens resten er arbeid i prosjekter

Kvalifikasjoner:

 • sivilingeniør- eller ingeniørutdanning
 • minst 7 års erfaring som RIB
 • erfaring med relevante beregnings- og tegneprogramvarer
 • gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig på norsk
 • egenskaper som ansvarsbevissthet i forhold til overholdelse av forutsatte rammebetingelser
  og leveransefrister vektlegges
 • erfaring innen prosjektledelse er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • ønske om å skape, bygge og utvikle et sterkt og kompetent team

Vi tilbyr:

 • en selvstendig og fleksibel stilling med stort ansvar og gode påvirkningsmuligheter i et
  miljø med raske beslutningslinjer
 • godt arbeidsmiljø og kultur for samarbeid
 • et tverrfaglig og kompetent fagmiljø med gode muligheter for personlig utvikling
 • moderne digitale verktøy og kontorfasiliteter
 • konkurransedyktige betingelser
 • fri i jul og påske
 • svært god helseforsikring og pensjonsordning
 • erfarne støttespillere innen marked, økonomi og HR
 • tilgang på firmahytter


For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Dag Holmen-Jensen eller Bjørn Olav Høksnes på tlf. 22 06 87 00.

Vi vurderer kandidater fortløpende.