Seksjonsleder VVS

Stilling/tittel
Seksjonsleder VVS

Arbeidsgiver
AFRY

Kontaktperson
Dag Holmen-Jensen
Bjørn-Olav Høksnes

Hjemmeside
afry.com

Seksjonsleder VVS

AFRY i Norge er en ingeniør- og arkitektvirksomhet innenfor bygg, infrastruktur, energi og industri. Tjenesteområdene inkluderer rådgivning innen prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, arkitektur, lysdesign og digitale løsninger. Selskapet har over 800 ansatte med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Molde, Ålesund, Lillestrøm og Sandefjord. Selskapet utvikler fremtidsrettede, bærekraftige løsninger gjennom dyktige mennesker og teknologi. Med mer enn 16.000 dedikerte eksperter internasjonalt arbeider AFRY for å realisere verdier til kunder og samfunnet innen infrastruktur, industri og energi.


AFRY er i sterk vekst og satsingen innenfor energi og klimateknikk er et sentralt fokusområde for selskapet fremover. Vi søker derfor etter en dyktig og engasjert seksjonsleder som ønsker å sette sitt preg på teamet og bidra til vår videre utvikling.

VVS-avdelingen I AFRY består av 3 seksjoner hvor 2 av seksjoner er lokalisert på vårt kontor i Oslo, og den siste seksjonen på Lillestrøm. Vi er 36 dyktige og kompetente medarbeidere som hovedsakelig jobber med prosjektering og rådgiving for offentlige og private kunder.


AFRY er i sterk vekst og fremgang og satsingen innenfor energi og klimateknikk er et sentralt fokusområde for selskapet. Vi søker derfor etter en dyktige og engasjerte seksjonsleder som ønsker å være med på vår videre utvikling og vekst.

VVS-seksjonen på Lysaker som vi søker ny seksjonsleder til består av 12 dyktige rådgivere som hovedsakelig jobber med prosjektering og rådgiving for offentlige og private oppdragsgivere på Østlandet. Vi mener godt planverk sikrer involvering, det er mennesker vi utvikler og aktivitetene vi samarbeider om. Seksjonens hovedfokus er rettet mot Stor-Oslo, men i AFRY samarbeider vi tett på tvers av fag, land og avdelinger.

Som seksjonsleder er du med på å legge strategi for seksjonens og avdelingens markedsarbeid, og du blir sentral for seksjonens videre vekst. Vi ser etter en utpreget lagspiller og relasjonsbygger som trives med å tenke nytt og utfordrer tradisjonelle løsninger. Seksjonen har et sterkt miljø og en kultur for å lykkes som team. Stillingen rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelingens ledergruppe.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • i samråd med avdelingsleder koordinere gruppens ressurser og overvåke kompetanseutvikling og debitering, delta aktivt i bedriftens markeds- og salgsaktiviteter
 • med basis i bedriftens strategi og mål skal seksjonsleder i samarbeid med avdelingsleder utvikle og sette i verk handlingsplaner for utvikling og vedlikehold av gruppens kompetanse
 • lede og bistå i tilbudsarbeid
 • jobbe sammen med, og opp mot, et komplett prosjekteringsmiljø innen VVS, bygg, infrastruktur, digitalisering og alle de andre fagområdene AFRY tilbyr som Nordens største rådgiver
 • ha kundekontakt med oppdragsgivere
 • samarbeide tett med alle lokasjoner i firmaet og øvrig ledelse i AFRY
 • være ansvarlig for kompetanseutvikling i seksjonen
 • være ansvarlig for seksjonens resultat og ressursbruk
 • personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • koordinering med øvrige rådgivere, arkitekter og entreprenører
 • ca. 50 % av arbeidstiden går til seksjonslederrollen, mens resten er arbeid i prosjekter

Kvalifikasjoner:

 • sivilingeniør- eller ingeniørutdanning
 • minst 5 års erfaring fra VVS-bransjen. Du har god kjennskap til bygge- og infrastrukturprosjekter og vi ser gjerne at du har et etablert nettverk i bransjen.
 • ledererfaring. Du skal utfordre, støtte og bringe frem det beste i dine medarbeidere. Samtidig skal du være en lagspiller som trives med å dele innsikt, kunnskap og erfaringer
 • gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig på norsk
 • egenskaper som ansvarsbevissthet i forhold til overholdelse av forutsatte rammebetingelser og leveransefrister vektlegges
 • erfaring innen prosjektledelse er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • du motiveres av å lykkes gjennom andre

Vi tilbyr:

 • en selvstendig og fleksibel stilling med stort ansvar og gode påvirkningsmuligheter i et miljø med raske beslutningslinjer
 • godt arbeidsmiljø
 • et tverrfaglig og kompetent fagmiljø med gode muligheter for personlig utvikling
 • moderne digitale verktøy og kontorfasiliteter
 • konkurransedyktige betingelser
 • fri i jul og påske
 • svært god helseforsikring og pensjonsordning
 • erfarne støttespillere innen marked, økonomi og HR


For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Dag Holmen-Jensen eller Bjørn Olav Høksnes på tlf. 22 06 87 00.

Vi vurderer kandidater fortløpende.