Seniorrådgivere Organisasjonsutvikling & Kompetanse

Stilling/tittel
Seniorrådgivere Organisasjonsutvikling & Kompetanse

Arbeidsgiver
Statnett SF

Kontaktperson
Beate Ottem Svanes
Birgitte Løhren

Hjemmeside
statnett.no

Seniorrådgivere Organisasjonsutvikling & Kompetanse

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Danmark, England og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

I Statnett går rundt 1500 medarbeidere på jobb hver dag for å legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskaping. Vi sørger for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett. I løpet av 2021 gjennomgikk vi en omfattende organisasjonsjustering av hele selskapet, der stabsområdet Mennesker & Bærekraft ble etablert. Det innebærer ansvaret for å levere HR-tjenester til forretningsområdene, ivareta arbeidsgiveransvaret, lede arbeidet innen organisasjonsutvikling og kompetanse, HMS og bærekraft.

Den nye avdelingen Organisasjonsutvikling & Kompetanse skal sikre at organisasjonen er tilpasningsdyktig, kompetent og leverer effektivt. Vi skal bidra til utvikling av organisasjonen, kulturen og lederne våre. Vi skal jobbe for at vi har rett kompetanse til rett tid på rett sted. Vi skal utvikle ledere som tar et helhetlig ansvar, driver endring og leder helt ut. Og vi skal sikre at vi organiserer oss for å levere effektivt på strategi og samfunnsoppdraget.

Vi søker nå tre nye medarbeidere til det spennende arbeidet som ligger foran oss der det er store forventninger til konkrete leveranser. Vi skal være et faglig sterkt team der alle vil kunne bidra på ulike områder og oppgaver etter behov.

Arbeidsoppgaver:

 • strategisk ressurs- og kompetansestyring; kompetansekartlegging, intern mobilitet, talentutvikling og etterfølgeplanlegging
 • organisasjonsutvikling; læring og prosessoppdatering etter organisasjonsjusteringen, følge opp løpende organisasjonsjusteringer
 • lederutvikling; lederkurs og samlinger, ledergruppeutvikling, lederstøtte med data og analyser
 • videreutvikle arbeidet med traineeprogram og employer branding
 • oppdatere og sikre etterlevelse av HR-prosesser


Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning
 • minst 5 års erfaring fra større, kompleks organisasjon innenfor ett eller flere av områdene; organisasjonsutvikling, strategisk ressurs- og kompetansestyring, lederutvikling, traineeprogram, employer branding og HR-prosesser
 • erfaring fra prosjekt- og/eller prosessledelse
 • god teknisk kompetanse, både i forhold til analyser og systemer
 • god fremstillingsevne, skriftlig og muntlig


Vi ser etter deg som:

 • kan vise til bred erfaring og resultater fra arbeid innen ett eller flere av områdene; organisasjonsutvikling, strategisk ressurs- og kompetansestyring, lederutvikling, Traineeprogram, Employer branding og HR-prosesser
 • viser god forståelse for grensesnittet mellom forretning og HR
 • er proaktiv i din arbeidsstil, er trygg på deg selv, løsningsorientert og komfortabel med å ta beslutninger
 • er en relasjonsbygger som samarbeider og kommuniserer godt på tvers av fagmiljøer, du skaper tillit og får folk med deg
 • trives med å jobbe med bredden av oppgaver, er god på å koordinere, lede og følge opp fremdrift
 • tar eierskap og gjennomfører!

Lederforventninger som er førende for god ledelse i Statnett:

 • som leder kommuniserer du tydelige mål, forventninger og sørger for gjennomføring. Du prioriterer, gir tilbakemeldinger og håndterer konsekvenser.
 • som leder legger du til rette for utvikling av dine medarbeidere. Du viser tillit og stoler på dine medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb.
 • som leder tenker du helhet og bidrar til ett Statnett. Du legger til rette for effektiv samhandling på tvers av organisasjonen og med dine kunder.

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • vi gjør et sikkert, grønt og konkurransedyktig energisystem mulig
 • vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid
 • vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Vi søker deg som kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Arbeidssted kan være over hele landet, helst tilknyttet et av våre kontorer i Oslo, Trondheim, Sandnes, Sunndalsøra eller Alta.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt vår rådgiver i ISCO Group, Beate Ottem Svanes på tlf. 918 33 000, eller avdelingsleder Organisasjonsutvikling og Kompetanse i Statnett, Birgitte Løhren på tlf. 936 57 429. For å søke stillingen, vennligst last opp din CV og søknad snarest og senest innen 24. januar 2022webcruiter.no.