Fylkeslege - leder for helseavdelingen

Stilling/tittel
Fylkeslege - leder for helseavdelingen

Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kontaktperson
Bendik Nicolai Blindheim
Beate Ottem Svanes

Hjemmeside
statsforvalteren.no/oslo-og-viken

Fylkeslege - leder for helseavdelingen

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har til sammen ca. 530 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.


Vår dyktige fylkeslege har fått ny og spennende jobb i Helse- og omsorgsdepartementet! Vi søker derfor en ny 100 % fylkeslege til Helseavdelingen ved Statsforvalteren i Oslo og Viken. Fylkeslegen er også avdelingsdirektør, og blir en del av Statsforvalterens ledergruppe.

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Vi har varierte forvaltningsoppgaver, som å føre tilsyn med virksomhetene og helsepersonellet, behandle et stort antall klagesaker og å veilede og undervise helsepersonell. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med rundt 125 medarbeidere totalt.

Helseavdelingen består av fem seksjoner fordelt på våre kontorer i Moss, Drammen og Oslo. Det er tre seksjoner for kommunale helse- og omsorgstjenester som har ansvar for hvert sitt geografiske område, Østre Viken (Moss), Vestre Viken (Drammen) og Oslo. Videre har vi seksjon for spesialisthelsetjenesten (Oslo) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (Moss). Seksjonslederne og assisterende avdelingsdirektør er med i avdelingens ledergruppe. Hovedsetet til helseavdelingen ligger i Moss. Som vår nye fylkeslege må du være til stede på alle tre kontorstedene.

Som fylkeslege får du ansvar for administrativ og faglig ledelse av helseavdelingens arbeid, inkludert personalledelse, budsjettstyring og faglig kvalitetssikring av alle avgjørelser. Arbeidet er variert og i stor grad tverrfaglig, og gir store muligheter for personlig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • medisinsk embetseksamen
 • autorisasjon som lege, med klinisk erfaring fra tjenesten
 • ledererfaring
 • erfaring med budsjettstyring og personalledelse
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring med endrings- og omstillingsprosesser
 • god kjennskap til helse- og omsorgssektoren
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Ønskede personlige egenskaper

 • du samarbeider godt med andre, og har evne til å lytte og bygge tillit
 • du har stor arbeidskapasitet og evne til å gjennomføre
 • du arbeider effektivt, strukturert og selvstendig
 • du tenker helhet i arbeidet ditt, og forstår Statsforvalterens samlede oppdrag
 • Personlig egnethet vil bli gitt avgjørende vekt ved tilsetting.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes som fylkeslege, kode 0779 i lønnsspennet kr 1 007 100,- til 1 261 200, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Du kan også ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Beate Ottem Svanes eller Bendik N. Blindheim i ISCO Group, før søknadsfristen går ut. Kontakt dem på telefon 22 06 87 00 eller e-post: svanes@iscogroup.no/ blindheim@iscogroup.no.

Søknad og CV registreres snarest og senest innen 5. desember 2021 via jobbnorge.no.


Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp