Styremedlemmer til stort konsern

Stilling/tittel
Styremedlemmer til stort konsern

Arbeidsgiver
Konfidensiell

Kontaktperson
Dag Holmen-Jensen
Bendik Nicolai Blindheim

Styremedlemmer til stort konsern

Vår kunde er en landsdekkende virksomhet som jobber med store komplekse utviklingsprosjekter.

Virksomhetens styre har behov for å styrke sin kompetanse innenfor to områder. Risk Management og Corporate Governance som ett område, og vekst- og utviklingsfokus herunder strategi- og organisasjonsutvikling som det andre.

Virksomheten står overfor store endringer i ledelsesstruktur på konsernnivå, gjennomgang av kunde- og leverandørforhold, i tillegg til en større evalueringsprosess og kartlegging av kompetanse og kapabilitet opp mot ny strategi.