VP HR til internasjonalt teknologiselskap

Stilling/tittel
VP HR til internasjonalt teknologiselskap

Arbeidsgiver
Konfidensiell

Kontaktperson
Bendik Nicolai Blindheim

VP HR til internasjonalt teknologiselskap

Vår oppdragsgiver er et etablert og anerkjent norsk teknologiselskap, med internasjonal virksomhet og ambisiøse vekstplaner. Vi søker en VP HR som evner å balansere det strategiske og det operative, og er vant til å ta rollen som en sentral sparringspartner og bidragsyter i ledergruppen. Personaladministrative funksjoner er outsourcet, og arbeidsoppgavene vil ha stort fokus på utviklingsorientert HR-arbeid, herunder lederutvikling, rekruttering og employer branding, samt system- og prosessforbedring.

Den ideelle kandidaten har dokumentert erfaring fra en operativ HR-rolle i et selskap i vekst, og har gjerne hatt strategisk og operasjonelt HR-ansvar for virksomhet på tvers av ulike land. Erfaring med M&A/integrasjonsarbeid fra en teknologi- eller kunnskapsbedrift vil være en fordel.

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt Bendik Nicolai Blindheim på tlf. 22 06 87 00.