Fagsjef

Stilling/tittel
Fagsjef

Arbeidsgiver
VVS Norge

Kontaktperson
Hedda Tollefsrud
Yngve Nygaard

Hjemmeside
vvsnorge.no

Fagsjef

På vegne av VVS Norge søker ISCO Group en fagsjef til deres profilhus VVS Norge Prosjekt.

VVS Norge ble etablert februar 2018 og er et norsk aksjeselskap og konsern hvis formål er å drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på strømlinjeforming av faghandelsvirksomhet. Dette for å bedre konkurransekraften både på drifts-, kompetanse-, innkjøps- og varestrømsiden for respektive datterselskaper og forretningsenheter i privat og proff markedet. VVS Norge er et medlemseiet selskap. Det betyr at det er medlemsbedriftene som eier VVS Norge. Medeierskapet gir mulighet til å påvirke og til å ta del i overskuddet som skapes. Medlemsbedriftene er selvstendige, juridiske enheter med egne organisasjonsnumre. VVS Norge består av to profilhus med egne administrasjoner som skal yte service til deres medlemmer. Profilhusene er: VVS Norge Prosjekt og VVS Norge Rørlegger med butikk (RMB).


Fagsjef VVS Norge Prosjekt

VVS Norge Prosjekt har sitt hovedfokus på prosjektmarkedet og medlemmer som hovedsakelig leverer og jobber innenfor prosjektmarkedet. Kjeden ønsker nå å styrke intern kompetanse og tilbudet til sine medlemmer ved å ansette ny Fagsjef. Stillingen skal sikre at kjedens og dens medlemmer har en faglig samarbeidspartner og være ansvarlig for systemer, verktøy og ressurser for å fremstå faglig kompetente i markedet. Samtidig skal Fagsjef bidra med kompetanse inn mot større prosjekt og være et bindeledd mot landets største entreprenører på vegne av kjedens medlemmer.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • være aktiv deltager i og faglig rådgiver for VVS Norge Prosjekt
 • fremme faglige initiativer som bidrar til styrket posisjon i markedet
 • kontaktperson og ansikt utad i tekniske anliggende med myndigheter, forsikringsselskaper etc.
 • bidra til å synligjøre bredden og mangfoldet i VVS-faget, og bidra til nyrekruttering ved å fremme VVS-faget som attraktivt for unge
 • delta i kjedens sortimentsråd og tekniske råd
 • løpende råde medlemmer i tekniske og faglige spørsmål
 • holde presentasjoner om fag- og produktoppdateringer for medlemsbedrifter
 • utarbeidelse og implementering av relevante og attraktive faglige opplæring- og utviklingsprogrammer
 • utarbeide produktlister og veilede markedsavdelingen i forhold til produktvalg i kampanjer og materiell
 • utarbeide og tilpasse avtale- og dokumentasjonsmaler

Til stillingen ser vi etter deg som har:

 • bred og solid faglig kompetanse innen VVS-faget, gjerne fra prosjekt
 • erfaring som fagsjef eller øverste tekniske rådgiver
 • mesterbrev eller teknisk fagutdanning er ønskelig
 • erfaring med å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre faglige programmer og aktiviteter
 • god kunnskap om og eksisterende nettverk innen VVS-bransjen
 • god kjennskap til digitale verktøy, erfaring med BIM ønskelig
 • gode kommunikasjon- og presentasjonsevner

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Hedda Tollefsrud eller Yngve Nygaard i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00.