Generalsekretær

Stilling/tittel
Generalsekretær

Arbeidsgiver
Stiftelsen WWF Verdens naturfond

Kontaktperson
Ole Petter Melleby

Hjemmeside
wwf.no

Generalsekretær

WWF Verdens naturfond er en av Norges ledende miljøorganisasjoner. Vi er også den eneste som kombinerer felt- og informasjonsarbeid med miljø- og lobbyarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi jobber for å stanse ødeleggelse av verdens natur og økosystemer – og for å skape en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen. I WWF er vi kunnskapsbaserte, løsningsorienterte og vi jobber målrettet for å skape løsninger på noen av verdens største utfordringer.

En av verdens største miljøorganisasjoner søker ny leder i Norge. Generalsekretæren skal sammen med høyt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere kjempe for å finne løsninger på en av vår tids største utfordringer; klimatrusselen og tap av natur og arter. Generalsekretæren skal være en troverdig og synlig leder som er god på å bygge team, sette retning og sikre at WWF tar posisjon eksternt.

Du kan vise til gode resultater fra ledelse av kunnskapsorganisasjon og erfaring fra endringsledelse. Vi ser etter en ambisiøs og strategisk anlagt leder med gjennomslag på alle nivå, både internt og eksternt.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • være en samlende leder for alle ansatte i WWF Norge
 • videreutvikle organisasjonskulturen og istandsette de ansatte til å jobbe «agilt» og på tvers av fagområder
 • sikre rett organisasjonsstruktur og systemer for en organisasjon som har vært - og er - i vekst med de muligheter og utfordringer dette medfører
 • bidra til å utvikle, samordne og koordinere WWF Norges faglige og politiske arbeid både ved å nå ut til opinionen og synliggjøre og kommunisere utfordringer opp til det politiske plan
 • øke kjennskapen i befolkningen til hva WWF Norge står for og arbeider for; sørge for at WWF Norge er synlig overfor givere og i samfunnsdebatten
 • bidra til å gjøre WWF Norge til en enda mer relevant samarbeidspartner for næringslivet og overfor andre samarbeidspartnere
 • lede WWF Norge i forbindelse med TV-aksjonen i 2020 og sørge for at WWF Norge utnytter TV-aksjonen best mulig faglig og kommersielt

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon, fordel med erfaring fra ideell sektor
 • erfaring fra endring og omstilling, gjerne fra organisasjon i vekst
 • genuin interesse og forståelse for klima- og miljøutfordringer
 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • sterk prioriteringssans, må kunne lese det politiske landskapet opp mot organisasjonens prioriterte saker
 • god evne til å lytte, samtidig vilje og evne til å skjære gjennom og ta beslutninger
 • gode resultater forståelse fra å bygge gode team i en organisasjon med faglig sterke medarbeidere
 • kommuniserer godt på både norsk og engelsk

Interessenter kan ta fortrolig kontakt med Ole Petter Melleby i ISCO Group på telefon + 47 22 06 87 00. CV og kortfattet søknad registreres snarest og senest innen 19. januar 2020.