Teamet

Beate Ottem Svanes

Beate

Partner

Beate Ottem Svanes har bred erfaring med lederutvelgelse for både privat og offentlig sektor - blant annet til merkevareselskaper, bank, stiftelser, forskningsinstitusjoner, universiteter, høyskoler og forvaltningen.

I ISCO Group er hun faglig ansvarlig for bruk av testverktøy, og er sertifisert av DNV GL som bruker av arbeidspsykologiske verktøy og som rekrutterer.

Bakgrunn

Beate har jobbet med executive search siden 2010, ble ansatt i ISCO Group i 2012 og har vært partner siden 2014. Hun har mer enn 20 års bred ledererfaring, også fra stillinger med betydelig virksomhets- og resultatansvar. Hun startet sin karriere i Orkla, og har erfaring fra markedssiden i Telenor. Hun har også vært leder for et vinimportselskap.

Hun er utdannet siviløkonom og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Hun har også gjennomført kurs i styrearbeid og Orklas merkevareskole.

Sektorer: NGO & stiftelser | Offentlig forvaltning | Bank/finans & private equity | Handel & merkevare
Tjenester: Executive & Board Search | Management Audit | Second Opinion