Teamet

Carl Victor Nordahl

Carl Victor Nordahl 2

Rådgiver


Carl Victor Nordahl har omfattende ledererfaring fra offentlig sektor og endringsprosesser. Carl Victor arbeider med forretningsutvikling, kandidatevaluering og endringsprosesser.

Bakgrunn


Carl Victor har over 10 års ledererfaring fra statlige virksomheter som Forsvaret, Tollvesenet, Skatteetaten og Fylkesnemndene. Han har erfaring fra flere store statlige endringsprosesser, blant annet overføringen av avgiftsforvaltningen fra Tollvesenet til Skatteetaten. Gjennom sine lederjobber har han blitt spesielt engasjert i forretningsutvikling gjennom transformasjonsledelse, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet innovasjon. Carl Victor har også omfattende erfaring med bakgrunnsvurderinger etter å ha vært seksjonsleder for sikkerhetsklareringer i Forsvaret i nesten fem år.


Han har bachelor i samfunnsøkonomi med to års påbygning med jus fra Universitetet i Bergen. Han fullfører nå en mastergrad ved NTNU i organisasjon og ledelse med spesialisering innen innovasjon og endringsledelse.