Teamet

Ellen Arnesen (vikariat)

Capture One Catalog0709 Edit Edit 2

Administrativ koordinator

Ellen Arnesen har ansvar for prosjektkoordinering og bistår som administrativt bindeledd i pågående prosjekter.

Bakgrunn

Har en master i markedsføring fra University of Edinburgh.