Teamet

Ellen Arnesen (vikariat)

Kvinnelig siluett

Administrativ koordinator

Ellen Arnesen har ansvar for prosjektkoordinering og bistår som administrativt bindeledd i pågående prosjekter.

Bakgrunn

Har en master i markedsføring fra University of Edinburgh.