Teamet

Geir Fottland

Geir Fottland

Rådgiver

Geir Fottland har unik kompetanse fra komplekse oppdrag med problemstillinger i skjæringspunktene mellom politikk, administrasjon og marked. Han har omfattende erfaring med rekruttering av toppledere generelt, og han har løst en rekke krevende rekrutteringsoppgaver på høyt nivå i offentlig sektor.

Bakgrunn

Geir har bred erfaring som utreder og leder i statsforvaltningen og som prosjektleder og bedriftsrådgiver i næringslivet. Han har arbeidet i ISCO Group som partner og rådgiver siden 1993, og bistått ved rekruttering og utvelgelse til sentrale lederstillinger i en rekke departementer, direktorater og ulike offentlige virksomheter og foretak.

Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg høyere avdelings eksamen i administrasjons- og atferdsfag fra samme sted. Han er sertifisert av DNV-GL som bruker av arbeidspsykologiske profilverktøy.

Sektorer: Offentlig forvaltning
Tjenester: Executive Search | Second Opinion