Teamet

Hilde Beate Aronsen

Hilde Beate Aronsen

Administrativ- og markedskoordinator

Hilde Beate Aronsen har ansvar for prosjektkoordinering og bistår som administrativt bindeledd i pågående prosjekter.

Bakgrunn

Hilde har over 10-års erfaring innen administrasjon, hvor hun blant annet bygget opp og var leder for administrasjonen hos sin tidligere arbeidsgiver. Videre har Hilde bred erfaring med både front- og backoffice, ansvar for koordinering av anbudsprosesser og som prosjektkoordinator.

Hun er utdannet advokatsekretær ved Utdanningshuset i 2007.