Teamet

Mari Aae

Mari

Rådgiver - research & analyse

Mari Aae har solid erfaring fra offentlig forvaltning med god forståelse for betydningen av teknologiutvikling for norsk næringsliv, i tillegg til særdeles god forståelse for internasjonalt samarbeid. Med denne kompetansen tilbyr Mari rådgivning til offentlig forvaltning og NGO & stiftelser.

Bakgrunn

Mari har tidligere jobbet som rådgiver på Norsk Romsenter, hvor hun tilegnet seg unik forståelse for offentlig-privat samarbeid og virkemiddelapparatet. Hun startet sin karriere som praktikant i UNICEF, hvor hun primært jobbet med å konkretisere FNs bærekraftsmål. Før hun kom til ISCO Group jobbet Mari som lærer ved en ungdomsskole, og synes det er givende å formidle kunnskap på en lettfattelig og forståelig måte.

Hun har en bachelor- og mastergrad i europastudier ved NTNU, samt en praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo.