Teamet

Mari Aae

Mari

Rådgiver - research & analyse


Mari Cecilie Aae har erfaring fra offentlig forvaltning og internasjonalt samarbeid. Hun har bistått i utarbeidelser av stortingsmeldinger og arbeid med teknologiutvikling. I tillegg har Mari jobbet med å konkretisere FNs bærekraftsmål, og har stor interesse for EUs grønne initiativ (A European Green Deal).

Bakgrunn

Mari har tidligere jobbet på Norsk Romsenter og vært praktikant i UNICEF. Før hun kom til ISCO jobbet Mari som lektor ved en ungdomsskole i Bærum, og synes det er givende å formidle kunnskap til barn og ungdom.

Hun har en bachelor- og mastergrad i europastudier ved NTNU, samt en praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo.