Teamet

Martine Heiberg Daasvand

Martine

Administrativ koordinator

Martine Heiberg Daasvand har ansvar for prosjektkoordinering og bistår som administrativt bindeledd i pågående prosjekter. Hun er selskapets verneombud og bidrar sammen med selskapets ledelse i HMS-arbeidet.

Bakgrunn

Martine har over 10 års erfaring innen administrasjon og koordinering av oppdrag og prosjekter, og har flere år bak seg innen reiseliv- og servicebransjen.

Hun har tidligere studert markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.