ISCO Potensial

Mangfold og inkludering er både riktig og lønnsomt

Mangfold og inkludering i arbeidslivet har i mange år vært et prioritert politisk satsningsområde i Norge. Vi har et høyt behov for kvalifisert arbeidskraft, men likevel står mange kvalifiserte mennesker med flerkulturell bakgrunn uten jobb eller i feil jobb. Konsekvensen for Norge er at vi går glipp av verdifull kompetanse, en kompetanse andre land er flinkere enn oss til å verdsette. For individene kan det innebære at de ikke opplever å ha samme muligheter som andre til å nå sitt potensial i arbeidslivet.

ISCO Group vil bidra til at Norge i enda større grad når FN's bærekraftsmål 8: "Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle". Vi ser på dette målet som en vinn-vinn for alle, noe som er grunnen til at vi sier at mangfold og inkludering både er riktig og lønnsomt. Ved å spisse oss mot flerkulturelle med høyere utdanning, vil vi ta et samfunnsansvar og gjøre en positiv forskjell.

Mange hevder at mangfold lønner seg, noe som knyttes til blant annet økt innovasjon og produktivitet. Vi mener også det, men er tydelige på at det ikke uten videre er en direkte sammenheng. Bildet er sammensatt og nyansert, noe som er grunnen til at vi mener at lønnsomhet i form av slike positive effekter må knyttes til riktige forutsetninger.

Gjennom ISCO Potensial og våre samarbeidspartnere, vil våre kunder kunne etablere de forutsetninger som er nødvendige for å inkludere mangfold på en bærekraftig og lønnsom måte. Sammen har vi den kompetansen og innsikten som er nødvendig for å lykkes - noe vi som selskap er stolte av å kunne tilby våre kunder.

Les mer om ISCO Potensial her!

Hvorfor UNICEF og ISCO Potensial?

UNICEF Norges arbeid med barns rettigheter og bærekraftsmålene i Norge, bygger på et mål om å skape en rettferdig og bærekraftig verden med like muligheter for alle barn. I samarbeid med barna selv, beslutningstakere og næringslivet, jobber vi for å sikre fremtiden, planeten og alle som bor her.

For å lykkes med dette, jobber vi for et samfunn som bygger på mangfold og inkludering, slik at alle mennesker uansett alder skal oppleve rett- og samme muligheter. I samarbeid med ISCO Potensial ønsker vi å bidra til at voksne med flerkulturell bakgrunn skal få relevant arbeid i Norge. Ved at dagens voksne får realisert sitt potensial, viser de også vei for kommende generasjoner – det bidrar til håp og nye muligheter for barn og unge i Norge.