Teknologileder

Stilling/tittel
Teknologileder

Arbeidsgiver
ISCO Group

Kontaktperson
Bjørn-Olav Høksnes

Teknologileder

Knapphet og etterspørsel på teknologikompetanse!

ISCO Group opplever en sterk etterspørsel fra våre kunder innenfor strategisk-operativ teknologikompetanse for å øke momentum i sin digitale transformasjon. Flere av våre kunder kjenner på behovet for å få på plass et tydeligere verdiforslag for digital forretningsutvikling, tydeliggjøre strategiske initiativ gjennom konkrete roadmaps eller rett og slett kompetanse for å levere på strategien virksomheten har forpliktet seg til.

Vi MÅ komme i snakk med deg som konkret vurderer å finne nye utordringer eller du som har lyst på en tung teknologilederolle.

Alle bransjer er i kontinuerlig og rask digital utvikling. Dette er en tilstand som har etablert seg og er således ikke noe nytt. Vi mener på generelt grunnlag at hvis man virkelig vil få til endring må man tørre å lete etter overførbar kompetanse fra andre sektorer. Har en sektor evnet å flytte seg raskere enn en annen, burde man vel egentlig hente ledere som har anvendbar transformasjonskompetanse til sin egen sektor? Det betyr at din verdi som leder kan ha økt innflytelse og verdi i en ny eller annen bransje enn du hittil har operert i.

Vi vil gjerne ha dialog med deg som har operativ ledererfaring fra prosjekt- eller i linjerolle innen noen av følgende områder:

  • Tung teknologileder- eller transformasjonsledererfaring

  • Kommersiell forretningsutvikling innenfor eCommerce, CRM eller kundeportaler som del av større digitaliseringsinitiativ (funksjonell og strategisk)

  • Innføring eller skalering av plattformteknologi, sky-reiser for applikasjonsporteføljen med tilhørende DevOps team og leverandørstyring (arkitektur og plattform)

  • Omfattende prosjekter for modernisering, utvikling og skalering i grensesnittet mellom forretning, teknologi og organisasjon (design og funksjonell-/ teknisk arkitektur)

Dersom du kan ha interesse av å vurdere alternative arbeidsgivere der behovet for din kompetanse kan bidra til å skape både momentum og varig endring så vil vi komme i snakk med deg. Vi forutsetter en åpen og ærlig dialog, der vi sammen kan vurdere hvilke rolle og mulighet som kan være interessant å diskutere nå eller i fremtiden.

Våre kunder representerer et bredt spekter av virksomheter og bransjer, alt fra startups til internasjonale konsulenthus, globale konsern og offentlig sektor. Behovet for kompetansen beskrevet ovenfor identifiseres på ulike nivå i organisasjonen, men primært utgjør våre kunderelasjoner eiere (private eller industrielle), styreutvalg, administrerende direktør eller ledergruppen som helhet.


Ta kontakt med meg for mer informasjon eller for å finne ut det finnes relevante muligheter for deg. Gleder meg til å høre fra deg!

Bjørn-Olav Høksnes, hoksnes@iscogroup.no