Om ISCO

Shake hands

Helt siden Knut Isachsen startet ISCO i 1982, har kunnskap vært vårt beste verktøy for å finne de beste lederne.

Om ISCO

Vi tror en genuin endringsvilje er nøkkelen til å lykkes i fremtiden. Både for ledere, organisasjoner og for samfunnet. Vi tror også på at vi har en avgjørende rolle i dette samspillet. Vi har vært en aktiv del av norsk nærings- og samfunnsliv i over 40 år. Vi vet at dette gir liten mening hvis vi ikke bruker denne innsikten og erfaringen til å bane vei for nye tanker, nye metoder, ny kompetanse og riktige ledere. Nye beslutninger. Faktisk, så er vi til for å definere og påvirke disse beslutningene – I går. I dag. I morgen.

Medlemskap

ISCO er medlem av AESC og AESC Bluesteps. AESC setter den globale standarden for executive search og AESC Bluesteps bidrar til kompetansedeling og samarbeid innad bransjen. Dette er viktige miljøer som bidrar til ISCOs leveransedyktighet og integritet som en av en av de fremste aktørene i bransjen.