Om ISCO

Shake hands

Helt siden Knut Isachsen startet ISCO i 1982, har kunnskap vært vårt beste verktøy for å finne de beste lederne.

Om ISCO

Vi tror en genuin endringsvilje er nøkkelen til å lykkes i fremtiden. Både for ledere, organisasjoner og for samfunnet. Vi tror også på at vi har en avgjørende rolle i dette samspillet. Vi har vært en aktiv del av norsk nærings- og samfunnsliv i snart 40 år. Vi vet at dette gir liten mening hvis vi ikke bruker denne innsikten og erfaringen til å bane vei for nye tanker, nye metoder, ny kompetanse og riktige ledere. Nye beslutninger. Faktisk, så er vi til for å definere og påvirke disse beslutningene – I går. I dag. I morgen.