Fra Managing Partner

Ansatte gruppe 05

Vi har rekruttert ledere i 40 år.

Forskjellen mellom god og dårlig ledelse har så ekstreme utfall, er så diametralt forskjellig og har enorm innvirkning på absolutt alt av klima og kultur i en virksomhet. For ikke å snakke om grobunn for videre vekst og bærekraft. Det er vanskelig å forstå hvordan noen tør å ta sjansen på å overlate rekruttering og utvelgelse til andre enn de som virkelig kan faget og genuint bryr seg.

Det er kanskje ikke helt korrekt å være så direkte, men omtanken for faget, kandidatene og kundene betyr mye for oss i ISCO og meg personlig. Og slik har det vært siden 1982.

Bransjen vår er ekstremt konkurranseutsatt. I løpet av de siste årene har det vokst frem over 400 rekrutteringsselskap bare i Oslo. Alle hevder å ha de beste prosessene, den dypeste erfaringen og de mest fremragende evnene i å velge ut og bedømme mennesker. Hvorfor velger jeg å bruke denne plassen til å uttrykke min bekymring rundt dette faktum?

Kort fortalt er konsekvensen av om vi gjør en god eller dårlig jobb proporsjonal med konsekvensen av god og dårlig ledelse. Vi som har valgt dette faget bør ha valgt det ut i fra samvittighet og ansvarsfølelse. Vi er med på å flytte virksomheter fra a til b, ikke bare mennesker. Vi sikrer familier og hjem. Dette gir jobben vår mening. Vi MÅ legge sjelen vår i det arbeidet vi gjør, hvis ikke er det mange mennesker som vil kjenne på følgene. Kvalitet, kompetanse, velprøvde metoder og troverdige rådgivere koster, også i vår bransje. Beslutningen om hvilket menneske som skal lede er trolig den viktigste strategiske beslutningen som tas. Da må jo også beslutningen om hvilken rådgiver man skal benytte være strategisk viktig?

Hvordan kan du vite at kvaliteten på arbeidet og resultatet av jobben blir bedre ved å benytte en erfaren, samvittighetsfull og ansvarsbevisst rådgiver?

''Menneskene er vår viktigste ressurs'' gjelder. Og i aller høyeste grad for et firma som jobber med å vurdere andre mennesker. Vi har investert tungt i flinke folk med kompetanse og innsikt innenfor eksakt de samme områdene våre kunder driver med. Våre folk har valgt å jobbe med faget, fordi det gir mening. I ISCO er jobben vi gjør en livsstil, og vi bryr oss om alle vi er i kontakt med.

Vi har 40 års erfaring med å levere tjenester ut over rekruttering, og når vi utvikler strategiske og verdiøkende tjenester, gjør vi det sammen med kundene våre. Vi har ikke et stort internasjonalt apparat i ryggen som kan designe tjenester og omfattende programmer vi bare kan løpe ut og selge til alle og enhver. Derfor er vi ekstremt tett på det norske markedet og tilpasser tjenester og programmer for at de skal virke innenfor norske rammevilkår. Alle våre strategiske tjenester har blitt utviklet gjennom pilotarbeid med kundene våre og er fleksible i forhold til konteksten de skal leveres i.

Slikt håndverk krever tid, erfaring, innsats, hjerte og størrelse. Kvalitet koster og vi har virkelig investert i å kunne levere. Den samlede innsikten vi opparbeider oss deler vi velvillig med kundene og kandidatene våre. Nå vil vi snakke med deg og vi deler gjerne all vår innsikt, våre metoder og våre arbeidsprosesser. Vi ønsker å bidra til at din virksomhet har bærekraft, er robust og skalerbar, og sørge for at du til enhver tid har de beste lederne på riktig plass. Slik kan vi flytte virksomheten fra a til b, slik kan vi sikre familier og hjem.


Les mer om Executive Search