Executive & Board Search

Det handler om å vende alle de riktige steinene

Vi tilbyr aktivt søk i markedet etter styremedlemmer og topp- og mellomledere. Vi er opptatt av å forstå klientens målbilde og hvilken kritisk kompetanse som må til for å realisere strategien. Gjennom analysearbeid og metodisk kartlegging identifiserer vi de fremste kandidatene i markedet. Vi kontakter, motiverer og kvalitetssikrer kandidater. Utvelgelse skjer basert på kompetansebasert intervju, personlighetstest, evne- og ferdighetstester, kredittsjekk, omdømmesjekk og omfattende referansesamtaler.

Executive Search

Bakgrunn & prosess:

Ledelse er i kontinuerlig endring, men behovet for å identifisere de beste lederne vil alltid være der. De beste lederne bidrar til å flytte virksomheten gjennom tydelig retning, engasjement og evne til å realisere selskapets ambisjon. Å finne den dyktigste lederen utgjør en forskjell, hastverk og dårlige ledervalg kan få store konsekvenser.

Prosessen for å velge ut de beste kandidatene er grundig og krevende. Tilnærmingen kombinerer en data-drevet metode med en menneskelige vurderinger. Vi vet at det endelige valg er avgjørende.

01

thumb-arrow

FORVENTNING OG BESKRIVELSE

Vi vet at hver prosess er unik. Å etablere en grundig forståelse av selskapet og rollen er kritisk for å sikre det beste resultatet.

02

thumb-arrow

Kartlegging og søk

Vi har lang erfaring, dyp innsikt og et bredt nettverk til å søke, identifisere og motivere relevante kandidater som kan presenteres for vår oppdragsgiver.

03

thumb-arrow

Evaluering

Vi benytter en systematisk og metodisk tilnærming når vi evaluerer hvilke kandidater som er best egnet til rollen.

04

thumb-arrow

Utvelgelse og oppfølging

Vi sikrer match mellom finalekandidat og selskap gjennom støtte og oppfølging før, under og etter beslutning og avtaleinngåelse.

Resultater & effekt

Valg av rett leder eller nøkkelroller er blant de viktigste beslutninger en virksomhet tar. Det krever en grundig analytisk tilnærming og inngående forståelse for hva som kreves. Vi skal finne rett person til en oppdragsgiver som har gitt oss tilliten og er avhengig av resultatet.

Verdien av prosessen er å:

  • etablere en grundig forståelse av behov, forventninger og krav
  • benytte veldokumenterte verktøy og metoder
  • identifisere kandidater med rett kompetanse, erfaring og potensial
  • sikre at utvelgelsen baseres på fakta og objektivitet
  • gi råd og oppfølging gjennom og etter prosessen

Styrerekruttering

Styrerekruttering og eierstyring er opprinnelsen til ISCO Group. Vi har bistått utallige virksomheter gjennom generasjonsskifte, eierskifte og fusjonsprosesser. Styrets teknologikompetanse har lenge, og i økende grad, blitt utfordret. På toppen av dette skal styret også kunne gi råd om et selskaps rolle og ansvar i og for samfunnet. Det rapporteres på inkludering, mangfold og bærekraft. Hva som er god eierstyring er under kontinuerlig utarbeidelse fra selskap til selskap.

Kort oppsummert er det ikke lenger tilstrekkelig å hente en anerkjent styreproff og tro at styrets kompetanse er komplett. Styrets samlede kompetanse må speiles mot den kontekst og de utfordringer selskapet står overfor. Kapasitet og kompetanse hos styrets medlemmer må i større grad kunne bidra til å utvikle virksomhetens strategi og gjennomføringsevne, ikke bare kontrollere den.

Medlemskap

ISCO er medlem av AESC og AESC Blusteps. AESC setter den globale standarden for executive search og AESC Bluesteps bidrar til kompetansedelig og samarbeid innad bransjen. Dette er viktige miljøer som bidrar til ISCOs leveransedyktighet og integritet som en av en av de fremste aktørene i bransjen.

Evigheten

“ISCO:s lyhördhet och engagemang för att uppnå förståelse för uppdragets specifika karaktär bidrog till att identifiera och attrahera relevanta profiler. Jag imponerades särskilt av ISCO:s nogrannhet och ”hands-on” inställning till rekryteringen.”

Vice President, Svensk børsnotert investeringsselskap