Executive Search

Det handler om å vende alle de riktige steinene.

Vi tilbyr aktivt søk i markedet etter styremedlemmer og topp- og mellomledere. Vi er opptatt av å forstå klientens målbilde og hvilken kritisk kompetanse som må til for å realisere strategien. Gjennom analysearbeid og metodisk kartlegging identifiserer vi de fremste kandidatene i markedet. Vi kontakter, motiverer og kvalitetssikrer kandidater. Utvelgelse skjer basert på kompetansebasert intervju, personlighetstest, evne- og ferdighetstester, kredittsjekk, omdømmesjekk og omfattende referansesamtaler.

Bakgrunn & prosess:

Ledelse er i kontinuerlig endring, men behovet for å identifisere de beste lederne vil alltid være der. De beste lederne bidrar til å flytte virksomheten gjennom tydelig retning, engasjement og evne til å realisere selskapets ambisjon. Å finne den dyktigste lederen utgjør en forskjell, hastverk og dårlige ledervalg kan få store konsekvenser.

Prosessen for å velge ut de beste kandidatene er grundig og krevende. Tilnærmingen kombinerer en data-drevet metode med en menneskelige vurderinger. Vi vet at det endelige valg er avgjørende.

01

thumb-arrow

FORVENTNING OG BESKRIVELSE

Vi vet at hver prosess er unik. Å etablere en grundig forståelse av selskapet og rollen er kritisk for å sikre det beste resultatet.

02

thumb-arrow

Kartlegging og søk

Vi har lang erfaring, dyp innsikt og et bredt nettverk til å søke, identifisere og motivere relevante kandidater som kan presenteres for vår oppdragsgiver.

03

thumb-arrow

Evaluering

Vi benytter en systematisk og metodisk tilnærming når vi evaluerer hvilke kandidater som er best egnet til rollen.

04

thumb-arrow

Utvelgelse og oppfølging

Vi sikrer match mellom finalekandidat og selskap gjennom støtte og oppfølging før, under og etter beslutning og avtaleinngåelse.

Resultater & effekt

Valg av rett leder eller nøkkelroller er blant de viktigste beslutninger en virksomhet tar. Det krever en grundig analytisk tilnærming og inngående forståelse for hva som kreves. Vi skal finne rett person til en oppdragsgiver som har gitt oss tilliten og er avhengig av resultatet.

Verdien av prosessen er å:

  • etablere en grundig forståelse av behov, forventninger og krav
  • benytte veldokumenterte verktøy og metoder
  • identifisere kandidater med rett kompetanse, erfaring og potensial
  • sikre at utvelgelsen baseres på fakta og objektivitet
  • gi råd og oppfølging gjennom og etter prosessen
Evigheten

“ISCO:s lyhördhet och engagemang för att uppnå förståelse för uppdragets specifika karaktär bidrog till att identifiera och attrahera relevanta profiler. Jag imponerades särskilt av ISCO:s nogrannhet och ”hands-on” inställning till rekryteringen.”

Vice President, Svensk børsnotert investeringsselskap