ISCO mener

Dag og Joachim

Å dele kunnskap er en viktig forutsetning for å lykkes.

Vi vet.

I tillegg til hva du vet og hva du kan, er vilje og engasjement avgjørende for god ledelse.

I denne spalten diskuterer vi teori og praksis i forretning og ledelse.

Velkommen til Seminar

ISCO Group og Oslo Met inviterer denne høsten til tre seminarer om mangfold i arbeidslivet. Gjennom kunnskap vil vi bidra til at inkludering av mangfold blir lønnsomt og bærekraftig. Les mer

Lytt til podkasten "All In med Oslo Business Forum"

Vår egen Managing Partner, Bendik, er gjest i episode 26 av "All In med Oslo Business Forum". Hvordan fungerer egentlig disse litt mystiske, men samtidig ekstremt viktige, rekrutteringsprosessene? Finnes det en suksessoppskrift i jakten på den perfekte ansatte for en gitt virksomhet? Les mer


OBF meta 1

Vi har meldt oss inn i UN Global Compact!

Vi har med det forpliktet oss til å følge UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv og rapportere årlig på arbeidet med prinsippene of bærekraftsmålene Les mer

ESG

Satsing på miljø og bærekraftig utvikling er vår tids viktigste prioritet. Integrering og mangfold er både riktig og lønnsomt. Environmental, social og corporate governance stiller helt nye krav til kompetanse og mangfold for å sikre god eierstyring. Les mer

Markant nedgang i topplederskifter på Børsen, «strutsestrategi» eller en dyd av nødvendighet? Og hva med 2021?

I løpet av 2020 byttet syv av de 50 største selskapene på Oslo Børs toppsjef. Dette er en nedgang på nesten 50 % fra 2019. Hvorfor var det slik? Les mer


Chess hjemmeside

Forventninger for 2021

2020 har vært et ekstraordinært år for både samfunn, selskaper og individer hvor Covid-19 har snudd opp ned på situasjonen i Norge og verden rundt oss. Selskaper, ledere og medarbeidere har måtte navigere i et svært uoversiktlig landskap hvor det ikke finnes en fasit for hva man kan og skal gjøre. Når vi snart går inn i 2021 og forhåpentligvis en ‘ny normal’ med en vaksine på trappene, vil vi gi noen perspektiver på hva som blir viktig for norske virksomheter og ledere i det nye året. Les mer


2020 21 better resolution

Pål Wibe intervju

XXL leverte et sterkt resultat for 3. kvartal i år og driftsresultatet er opp over 50% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Retail, og ikke minst sportsbransjen, har sammenlignet med mange andre bransjer klart seg godt under COVID-19. Vi har satt oss ned med konsernsjef Pål Wibe for å høre om hans motivasjon til å ta over toppjobben i XXL, hvordan selskapet og bransjen har håndtert korona-pandemien og hvilke endringer den kan medføre for forbrukeratferd og ledelse. Pål er en merittert leder med lang erfaring i å transformere selskaper i bransjer i stor endring med høy konkurranseintensitet. Les mer


Linkedin Intervju Pal Wibe XXL

Rikke Lind intervju

ISCO Group har tatt en prat med Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet, i dette intervjuet forteller hun hva hun som leder gjør for å skape engasjement i sin organisasjon, hvordan COVID-19 har påvirket organisasjonen, og hvilke endringer og prioriteringer hun ser for seg kan bli viktig i etterkant av pandemien. Lesetid ca. 5 minutter. Les mer


Rikkelind

Den Nye Normalen

Vi reflekterer rundt økningen av hjemmekontorordning, hvilke utfordringer det får for de ansattes jobbengasjement og hva en leder da bør ha ekstra fokus på. Skrevet av Daniel Engeset, rådgiver Research & Analyse i ISCO Group. Lesetid ca. 3 minutter Les mer


Work from home a typewritten message in portrait

Se Paneldebatten i «The Hunt Talks».

Se opptak «The Hunt Talks». Der rekrutteringsbransjen diskuterer omstilling og fremtiden til bransjen, selskaper og menneskene som er berørt av Coronakrisen. Les mer


Hunttalks

Bendik Nicolai Blindheim mener i Finansavisen

Mytene er mange om hodejegerbransjen som på tilsynelatende mystisk vis finner frem til kandidater til de spennende lederjobbene. Her snakker Bendik Nicolai Blindheim om hvordan vi jobber, hvor lite mystisk det i virkeligheten er og hvor mye innsikt som kreves for å finne landets beste kandidat til en gitt topplederrolle. Les mer


Finanasavisen small shadow3

Ledelse – Hva nå?

Tydelig og vellykket ledelse er en sentral driver for et selskaps vekst og lønnsomhet. Temaet er også et av de mest adresserte og debatterte i ledelseslitteraturen gjennom de siste tiårene. Les mer

Kultur spiser ikke bare strategi, men også ledere til frokost

Vi opplever ofte at nye klienter kommer frustrert til oss fordi deres nye leder ikke fungerer. Klienten, representert ved et styre, en konsernledelse eller en ledergruppe, har foretatt en smertefull feilansettelse. På papiret var kompetanseprofilen komplett. Alt talte for at lederen selv og alle i grensesnittet rundt vedkommende skulle lykkes sammen fremover. Likevel er det noe subtilt, ubestemmelig som gjør at lederen ikke oppnår suksess. Hva er dette ubestemmelige? Les mer