Rikke Lind & Redningsselskapet

Hva er viktig for deg som leder i Redningsselskapet?

Godt lederskap starter med en interesse for menneskene du skal lede. Du må kjenne dem og hva som motiverer dem. Når COVID-19 brøt ut, var det derfor svært viktig å se og forstå hver enkelt ansatt og deres behov. For meg kjente jeg umiddelbart at jeg ville være tett på når vi var langt fra hverandre fysisk.

Etter at kriseledelse var satt og den operative kjernevirksomheten sikret, da kunne våre redningsskøyter og sjøfolk fortsette å gjøre jobben sin. Et av de første tiltakene jeg gjorde å ringe til alle Redningsselskapets 130 ansatte på land. Da ryddet jeg kalenderen og slo på tråden for å selv høre hvordan det stod til med rammene rundt dem i arbeidshverdagen. I tillegg sørget vi for at fokuset til hver enkelt leder skulle være til stede og tett på sine ansatte. Nå var det avgjørende at kundesenteret og alle avdelingene på land leverte og utnyttet mulighetene, som en sommer med økt bruk av sjøen ville gi oss.

Ved å sette den ansattes behov i fokus gav det oss uvurderlig innsikt i det varierende behovet som fantes. Noen hadde gode hjemmekontorfasiliteter, men med små barn hjemme. Andre bodde i kollektiv og manglet et godt arbeidsområde. Flere hadde lange reiseveier og behov for å ta kollektivtrafikk. Det var også noen som følte seg ensomme når hjemmekontoret erstattet det gode kontorfellesskapet. Jeg fikk en svært direkte og viktig tilbakemelding på hvordan den enkelte hadde det i denne usikre og nye situasjonen.

Etter alle samtalene var det klart for meg at det var et sammensatt bilde. Nå kunne vi iverksette tiltak og ledelse, som satte den ansattes behov i sentrum. De digitale møteplassene og ny medarbeideroppfølgingen ble satt i system. De som hadde det mest utfordrende hjemme ble prioritert i bruk av kontorene. For å legge til rette for gode hjemmekontor laget vi en økonomisk ordning for alle ansatte. I tillegg til It utstyr ga vi alle ansatte mulighet til å kjøpe kontorutstyr for kr. 3000, som hver enkelt selv valgte.

Har dere under COVID-19 gjort andre tiltak overfor de ansatte for å holde motet oppe og hva har vært ledergruppens fokus for å ta vare på ansatte når de fleste er hjemme?

Ledergruppen valgte å sette tidlig fokus, det å se de ansatte og å motivere på hjemmekontor. Morgenlevering hadde vi fast en gang i måneden. Hva som ble sendt ut varierte, og våre ansatte har fått blant annet frokost, blomst og sjokolade til kaffen.

Vi har også arrangert flere digitale lunsjer med forskjellig underholdning. Her har vi leid inn artister og gjort litt ut av denne «nye» sosiale arenaen. I tillegg har vi arrangert «after work» hver fredag. Vi har brukt ulike digitale verktøy som passet de ulike digitale sammenkomstene. Houseparty-appen ble bla brukt som «after work», fordi det ga som mulighet til å gå inn og ut av digitale rom med forskjellige kolleger.

I august feiret vi den gode innsatsen som var lagt ned. Vi hadde sammen levert tidenes båtsommer med bla rekord i oppdrag og medlemmer. Det er viktig for meg som leder å gi tilbake, feire og trekke frem de som har levert bra, samtidig som vi hele tiden bygger RS fellesskapet. Feiringen ble digital med en film, som jeg tror rørte mange. Kickoff’et vi hadde etter sommeren ble også holdt digitalt. Vi merket tidlig et økt behov for intern kommunikasjon, når vi ikke så hverandre. Derfor har vi også styrket kommunikasjonen internt med en ekstra ressurs.

Hva tenker du om ditt eget lederskap gjennom pandemien de neste månedene?

Motivasjon er et nøkkelord for meg som toppleder og dette blir et fokus for høsten. Nå har jeg nettopp gjennomført samtale med alle lederne. Jeg vil vite hva som motiverer dem. Og, hvordan de selv kan holde motivasjonen oppe, men også hvordan jeg som leder kan bidra til dette. Sammen har vi laget en plan for hvordan hver enkelt kan holde seg motivert frem til jul. Dette skal også hver leder gjøre med sine ansatte. Jeg tror det er viktig å være føre var, kjenne sine ansatte og være til stede i lederskapet. Når høstmørket senker seg er det enkelt å miste litt piffen. Ved å lage en plan og reflektere over slikt på forhånd tror jeg mye er gjort for å opprettholde de gode resultatene inn mot jul. Vi har også i høst stimulert ansatte til å øke egen kompetanse, det er satt av mer penger som støtter seminarer, kurs, utdanningsløp eller det er å kjøpe seg en bok.

Å opprettholde den gode kulturen vi har internt i Redningsselskapet er viktig, spesielt i disse tider. I RS-familien skal alle føle at de er en del av et fellesskap, samtidig som at hver enkelt blir sett. Nå i oktober får hver ansatt en kaffekopp med navnet sitt på. En liten påminnelse om at kaffepausen er viktig, og at vi setter pris på innsatsen deres. Planleggingen av et annerledes julebord er også i full gang. Vi skal ikke avlyse, men vi må tenke annerledes og kreativt. Det er vi gode på i RS!

Jeg har også måtte tenke nytt på hvordan jeg som leder kan være tett på de ansatte når vi sitter på hjemmekontor. Derfor innfører jeg fra uke 41 en åpen telefonlinje for alle som vil snakke med meg. Hver mandag, Mellom 13.00 og 15.00, kan ansatte ringe meg om det er noe de vil ta opp. Dette er fordi jeg vil se, forstå, og samtidig å ha anledning til å bidra til en bedre hverdag og påvirke deres rammebetingelser positivt.

Som toppleder er jeg bekymret for at effektiviteten skal gå ned i selskapet denne vinteren. Alle disse tiltakene er virkemidler for å holde produktiviteten oppe. Vi tror at en fornøyd ansatt, som føler seg sett, inkludert og hørt, yter bra!

Rikke Lind, Generalsekretær i Redningsselskapet

For mer på COVID-19 og jobbengasjement så les Den Nye Normalen.