Handel & merkevare

Retail open

Det er tøft å holde kursen når det stormer.

Vi vet.

Strategiske ledere får press på seg når taktikkeri blir strategien.

Taktikk kan løse mange utfordringer, men en god strategi er løsningen når det koker. Ny teknologi har alltid endret spillereglene. Fra seilskip til damp, fra rokk til spinnemaskiner eller skrivemaskin til PC. Vi vet at det skjer og vi vet at det er avgjørende å løfte blikket.

Vår innsikt

Sektoren handel og merkevare går gjennom dramatiske endringer, og utviklingen vil fortsette med uforminsket styrke. Kunden er premissgiver, teknologi endrer spillereglene, konkurransearenaen endres og forbrukerinnsikt blir kritisk. Forbrukeradferd og (nye) distribusjonskanaler endres og må forstås. Grep må tas.

Vi mener riktig kompetanse er en fundamental faktor for å lykkes i en sektor som er preget av stor kompleksitet og volatilitet. Evnen til å navigere i stor usikkerhet og balansere kontinuerlig forbedring i parallell med å aktivt utforske og teste nye muligheter blir avgjørende for å lykkes.

Hva vi leverer

ISCO Group har rekruttert ledere til denne sektoren i en årrekke. Alt fra dagligvare, FMCG, sport og fritid, kapitalvarer, og annen type varehandel hvor sterke merkevarer møter forbrukeren, ofte via et grossist- og/eller detaljist-ledd, eller direkte via f.eks internett.

Vårt fokus er på den øverste ledelsen i selskapet, inkludert styret, men også viktige nøkkelspillere med spesialkompetanse. Vi bidrar også med råd om organisering av virksomheten.