NGO & stiftelser

The world

Aldri har det vært vanskeligere å gi bort penger.

Vi vet.

Formålet bør ha et hjerte, lederen må ha et hode.

Ideelle organisasjoner og stiftelser skal sørge for at lokalsamfunn, landet vårt og verden rundt oss kan utvikle seg i riktig retning. Vi vet hva som kreves av klokskap for at ledere skal lykkes med dette samfunnsoppdraget.

Vår innsikt

Det er noe eget å drive etter et ideelt formål. Likevel lykkes de færreste ledere og organisasjoner uten en viss forretningsorientert tankegang. Profesjonalisering, effektivisering, markedsinnsikt og forståelse for «kundereisen» er ofte like viktig som i hvilken som helst annen bransje.

Ledelse i denne sektoren er krevende. Medarbeidere drives ofte av et sterkt engasjement for «saken», og ledere må utvise kløkt og klokskap for å få «sine» med seg. På den annen side må ledere også overbevise opinion og politikere om viktigheten av formålet. Medarbeidere, medlemmer, media, politikere og folk flest er ingen unison gruppe. Dette krever ledere som kan navigere i ulendt terreng, som har god situasjonsforståelse og som klarer å lese mulighetsrommet rund baut.

Hva vi leverer

ISCO Group har rekruttert ledere til denne sektoren i en årrekke. Det inkluderer alt fra medlemsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og stiftelser til øvrige virksomheter med et tydelig samfunnsoppdrag.

Vårt fokus er på den øverste ledelsen i selskapet, inkludert styret, men også viktige nøkkelspillere med spesialkompetanse. Vi bidrar også med råd om organisering av virksomheten.

Ta kontakt med en av våre spesialister

Rikke Lind RS

“Vi benyttet ISCO Group som rådgiver i en stor omstillingsprosess hvor mandatet var å gi en objektiv vurdering av rett lederkompetanse i ny organisasjonsstruktur. Vi opplevde å få gode vurderinger av alle kandidatene ISCO møtte. Viktigst for oss var likevel kandidatopplevelsen. Alle som var innom ISCO ga tilbakemelding om å bli tatt på alvor. ISCOs rådgivere gav den enkelte gode råd om hvordan de kan utvikle seg og sitt lederskap videre til det beste for oss i RS.”

Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet

Lars Erik Flato

“Fra ISCO har jeg uten unntak opplevd kvalitet og grundighet i alle ledd i rekrutteringsprosesser. De tør å utfordre meg når jeg står i fare for å treffe forhastede slutninger. Jeg føler alltid trygghet ved ansettelser når de bistår oss.”

Lars Erik Flatø, administrerende direktør i Stiftelsen Modum Bad