Leadership Coaching

Jobben som toppleder er ikke bare krevende og ansvarsfull, den er også ganske ensom

Selv med et pulserende og godt sammensatt lederteam og et mangfoldig og kompetent styre, blir mange toppledere likevel sittende alene med mange problemstillinger som ikke kan luftes med noen.

Vi opplever ofte at en ny leder egentlig ønsker råd og sparring som ny inn i jobben. Om det er på vei inn i en transformasjonsfase, eller en helt normal operasjonell hverdag. Felles for alle er at det følger et enormt stort ansvar med jobben, og det er mange grunner til å ligge våken om natten.

De tingene og tankene som kverner rundt i hodet, og som vanskelig kan deles med noen i organisasjonen eller i styret, kan med fordel deles med oss. Vi sitter i en posisjon som ikke utfordrer lederens legitimitet. Tvert om sitter vi med en enorm ballast av andre lederes utfordringer og ikke minst løsninger på tilsvarende situasjoner og tanker. I tillegg har vi et bankende hjerte for at lederen skal lykkes. Vi blir til stadighet eksponert for tilsvarende utfordringer og løsninger samtidig som vi tar med oss snart 40 år med innsikt i hvordan suksessfulle ledere har lykkes tidligere.

Vår jobb er å lytte og å se verden gjennom lederens øyne før vi kommer med råd og sparring.

«At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.» Søren Kierkegaard (1813 – 55)

Våre rådgivere er godt trent i «hjelpekunst» og coaching. Dersom vi blir gitt tilliten, kan vi love å gi av vårt beste for å tilføre sparring, gode råd og verdi i de ledelsesamtalene vi blir invitert til.