Teamet

Beate og Dag

Våre ansatte

Vi har investert tungt i mennesker, kompetanse og innsikt, og har sammen med våre kunder utviklet verdiøkende tjenester gjennom mange år. Den samlede innsikten vi innehar, deler vi med kundene våre. Alle ansatte i ISCO er en viktig del av og bidrar til å skape en åpen og god kultur. Med stor respekt for bakgrunn, personlighet, meninger, erfaring og kunnskap utvikler og forbedrer vi oss.