Teamet

Lina Söderqvist

Lina

Administrativ koordinator

Lina Söderqvist har ansvar for prosjektkoordinering og bistår som administrativt bindeledd i pågående prosjekter.

Bakgrunn

Lina har over 15 års erfaring innen servicebransjen og har flere år bak seg innen administrasjon og frontoffice.