Leadership & Talent Pipeline

Hvor finner vi neste talent?

Ingen sitter med krystallkulen, og ofte vil virksomheten hevde at de selv vet best hva de vil trenge i fremtiden. Vi er bare delvis enig i dette. Gjennom vår lange erfaring og kontakt med et betydelig antall virksomheter på tvers av bransjer, vil vi hevde at vi observerer og vet mye om fremtidige kompetansebehov. Kanskje før virksomheten er klar over det selv. Vi har utviklet tjenester som løser fremtidige kompetanse- og kapasitetutfordringer. Vi kan bygge en pipeline av eksterne lederkandidater, som inviteres til en eksklusiv samtale og kan stå klar til å steppe inn når behovet oppstår.

Bakgrunn & prosess:

«The war for talent» er en økende utfordring for selskaper hvor evnen til å tiltrekke, beholde og utvikle talenter er en kritisk suksessfaktor.

De fleste selskaper har generell innsikt i hvilke lederprofiler de har tilgjengelig internt, men mangler ofte det komplette bildet. Samtidig har selskaper ingen benchmark mot hva som finnes i markedet.

Ved å kun ha et internt perspektiv på lederprofiler som er relevante til nye roller, går virksomheter ofte glipp av helheten av tilgjengelige og attraktive lederprofiler.

01

thumb-arrow

Behovsdefinisjon

Utarbeide kompetanseprofiler og beskrivelser for potensielle roller i selskapet. Dette baseres på spesifikke krav og behov som er viktige for å styrke selskapets vekst og utvikling.

02

thumb-arrow

Kartlegging

Kartlegge ressurser i markedet som møter avtalte krav, kompetanser og erfaringer og som, på et gitt tidspunkt, kan være aktuelle for lederposisjoner og nøkkelroller.

03

thumb-arrow

Kontaktarbeid

Avstemme profiler med kunden og utarbeide en nettoliste av aktuelle kandidater. Disse blir så kontaktet for å avstemme interesse og motivasjon for et mulig bytte.

04

thumb-arrow

Iverksette

Igangsette en målrettet og rask prosess når et planlagt eller uforutsett behov for lederskifte oppstår. Identifiserte roller kan på denne måten raskt fylles med riktige kandidater.Resultater & effekt:

Leadership & Talent Pipeline-prosessen er en løpendeovervåking av markedet for relevante lederprofilersom møter selskapets krav og raskt kan fylleuventede behov ved påkrevde lederskifter

Målet er å identifisere relevante kandidater medriktig kompetanser som raskt kan tre inn. Det tasfortrolig kontakt for å avstemme interesse ogkompetanse, og avtales fortrolige møter med klient.

Verdien av prosessen er å:

  • definere tydelige profiler til fremtidig ledere – enten i selskaper eller for porteføljen
  • bygge en pool av attraktive kandidater tillederroller i porteføljeselskaper
  • ta fortrolig kontakt med aktuelle kandidater forå avstemme interesse og motivasjon
  • sikre at når et reelt behov oppstår kan nyeledere raskt ansettes og on-boardes
  • redusere ledetiden på nye ledere og sikrekontinuitet og minimere uro i selskapet